Læsevanskeligheder

Screening – Læsning og stavning indeholder en række tests, som giver et bredt indtryk af elevernes sproglige overblik og kompetencer. Læsevejlederens og lærerens tolkning af elevernes testresultater tydeliggør elevernes styrker og svagheder og kan pege på potentielle indsatsområder.

Screening – Læsning og stavning kan indikere ordblindhed.

Screening FGU – Læsning og stavning indeholder følgende tests:

 • Orddiktater
 • Helordsgenkendelse
 • Kodning fra bogstav til lyd
 • Punktumprøve
 • Ordadskillelsesopgave
 • Indsætningsopgave
 • Ordforråd med ord med og uden kontekst
 • Læsehastighed og læseforståelse afprøvet på skønlitterære tekster
  • Niveau G: Babysitter af Anja Otterstøm
  • Niveau G: Røverne i Vissenbjerg af Just Mathias Thiele
  • Niveau D: Slik af Naja Marie Aidt
  • Niveau D: Elektrisk af Søren Jessen
 • Læseforsåelse afprøvet på faglige tekster:
  • Niveau G: Forebyggelse og straf
  • Niveau D: Identitet
  • Niveau D: Arv og miljø

Systimes Screening fungerer rigtigt godt, og testene er retvisende. Har eleverne tegn på dysleksi, så kan man ret tydeligt se det på screeningsresultaterne.

Bianca Bøg Larsen, Læsevejleder på Aarhus Akademi

Gratis prøveadgang til lærere og vejledere

Som lærer eller vejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Vi tilbyder alle skoler 1 uges gratis prøveadgang pr. screeningspakke, og I vælger selv i hvilken uge.

Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang eller ring til os på 70 12 11 00.

Resultater og visuelt overblik

Som lærer eller vejleder får du automatisk resultaterne fra testen, så du nemt kan skabe dig et overblik over, hvordan den enkelte elev har klaret sig – resultatet kan sammenholdes med resten af klassen.

Udførlig vejledning og FAQ

Med Screening følger en udførlig vejledning og FAQ, som guider dig trin-for-trin fra oprettelse af testen til afvikling af testen og opfølgning på resultaterne.

Se vejledning til Screening

Se ofte stillede spørgsmål (FAQ)