Flyt fokus fra rettearbejde til målrettet indsats

Systime Screening er et online værktøj, som kan afdække kursisternes færdigheder og faglige niveau. Kursisternes styrker og svagheder testes online. Som lærer eller vejleder kan du se resultaterne med det samme og dele dem med dine kolleger, så I kan arbejde målrettet med evaluering og indsatsområder. Screening kan indikere ordblindhed og talblindhed.

Screening – avu indeholder tests til:

 • engelsk (basisniveau og niveau G, E, F og D)
 • dansk (basisniveau og niveau G, E, F og D)
 • dansk som andetsprog (basisniveau og niveau G, E, F og D)
 • matematik (basisniveau og niveau G, E, F og D)
 • matematikfærdigheder (basisniveau og niveau G, E, F og D) – sproget i testene er reduceret for at imødekomme bl.a. DSA-kursister.
 • læsning og stavning (niveau G og D)

Screeningerne tester bl.a.:

 • ordforråd
 • genrekendskab
 • læse- og lytteforståelse
 • grammatik
 • tal og algebra
 • geometri
 • funktioner.

Læsevanskeligheder

Tests i læsehastighed og læseforståelse på både skønlitterære og faglige tekster, stavefærdigheder og øvrige sproglige overblik. Materialet indeholder desuden tests, der kan indikere ordblindhed.

Læs mere om Screening i læsning og stavning

Matematikvanskeligheder

Tests i vurderingsopgaver, talforståelse, simple regneoperationer, komplekse regneoperationer, logik og problemløsning, opmærksomhed og arbejdshukommelse. Materialet kan indikere generelle og specifikke matematikvanskeligheder.

Læs mere om Screening i matematikvanskeligheder

Gratis prøveadgang til Screening blandt lærere og vejledere

Som lærer eller vejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Vi tilbyder alle skoler 1 uges gratis prøveadgang pr. screeningspakke, og I vælger selv i hvilken uge.

Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang eller ring til os på 70 12 11 00.

Udførlig vejledning og FAQ

Med Screening følger en udførlig vejledning og FAQ, som guider dig trin-for-trin fra oprettelse af testen til afvikling af testen og opfølgning på resultaterne.

Se vejledning til Screening

Se ofte stillede spørgsmål (FAQ)