Going Global

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Dette forløb ser på engelsktalende lande – dvs. tidligere kolonier - og engelsk som globalt sprog. Forløbet dækker kernestoffet omkring forståelse af engelsktalende kulturer og læsning af tekster uden for Storbritannien og USA samt engelsk som lingua franca. Forløbet kan læses både på b- og a-niveau.

Forløbet inddrager materiale fra flere iBøger.

Flg læringsmål dækkes:

  • Historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner
  • Tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive tekster
  • Det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
  • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode
  • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
  • orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder