Kinas nyere historie

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Dette forløb henvender sig til 2. eller 3.g stx-elever, 2.hf-elever og 2. eller 3. g. hhx-elever.

Tidsforbrug: 5 moduler á 90 min. varighed.

I forbindelse med planlægningen af forløbet kan man vælge at arbejde mere eller mindre kildenært. Det er muligt udelukkende at fokusere på den historiske fremstilling og arbejde med tekstens opgaver, de elektroniske quizzer og opsamlinger på tavlen. Den anden mulighed er at arbejde mere kildenært. I denne forbindelse kan det være en idé at arbejde med historiefagets metoder, som det foreslås i modul 1. Hertil kan man efter behov arbejde med de nævnte kapitler "Hvad er historisk betydningsfuldt?", "Det fortolkende historiefag" og/eller "Grundlæggende kildeanalyse". I forbindelse med de metodiske kapitler kan man vælge at gennemgå de mest centrale pointer eller lade eleverne selv arbejde med indholdet. Hvis man kun ønsker at arbejde med kilder i forindelse med ét af modulerne, kunne man med fordel vælge modul 3.