Galskab i litteraturen

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

I dette iForløb skal klassen se nærmere på sammenhængen mellem galskab og litteratur. Hvordan kommer galskaben til udtryk i litteraturen? Og kan litteraturen give os en indsigt i de psykiske lidelser, der kan supplere den viden om psykisk sygdom, som psykiatrien ligger inde med? Omdrejningspunktet for iForløbet er iBogen® Galskab i litteraturen, af Lasse R. Gammelgaard og Thomas Søgaard Boström, og første lektion tager fat i begrebet stigmatisering.

Målgruppe: Dansk A-niveau. 2.-3. g.

Tid: ca. 5 lektioner a 90 minutter.

Elevforudsætninger: Eleverne har færdigheder i tekstanalyse.

Faglige mål: Forløbet understøtter primært følgende faglige mål:

  • analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster
  • demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra de to iBøger® Galskab i litteraturen og Psykologiens veje, en video om stemmehørernetværket, en radioudsendelse om skønlitteratur samt en debatartikel fra Weekendavisen.

Didaktik og lærerrolle: Materialet lægger op til både klasseundervisning, gruppearbejde og skriftligt arbejde. Desuden indeholder det enkelte kreative øvelser.

Tilpas iForløbet og gør det til dit eget

  • Hvis dine elever har adgang til nogle, men ikke alle iBøger® i forløbet, kan du fokusere på bestemte dele af forløbet ved skjule udvalgte moduler og elementer.
  • Hvis du gerne vil bygge videre på forløbet, kan du tilføje nye elementer og moduler.