Det gode resumé

Hvordan kommer du bedst i gang med at skrive et resumé til din større skriftlige opgave?

I videoen får du hjælp og inspiration til at skrive et godt resumé.

Formalia

Hvilke formalia er vigtige i forhold til din opgave?

I videoen lærer du om:

  • Opgavens struktur og indhold
  • Kildehenvisninger
  • Citater
  • Fodnoter
  • Litteraturliste

I udgivelserne Studievaner kan du evt. læse mere om resumé og formalia ifm. større skriftlige opgaver.

Studievaner

Studievaner på stx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på stx.

Studievaner på hf (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til introduktions- og værkstedsundervisningen.

Studievaner på hhx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på hhx.

Studievaner på htx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning.