Event på FGU

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Dette forløb tager udgangspunkt i introduktionen til FGU og har til formål at fremme sociale fællesskaber og det relationelle på FGU-institutionen.

Faget PASE består af fire dele:

  • Privatøkonomi
  • Arbejdspladslære
  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære

Dette forløb handler om samarbejdslære og eventet tager udgangspunkt i den lokale FGU-skole. Der findes lignende forløb til hver af de tre andre dele af faget.

Forløbet er tværfagligt og inddrager elementer fra flere fag og trækker på flere udgivelser.

  • PASE
  • Samarbejde og kommunikation
  • Teknologiforståelse (regneark)
  • Plus FGU