Karrierelæring – small

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Dette iForløb bygger på og er inspireret af karrierelæringsmodellen, men er tilpasset, så spørgsmål og øvelser er konkretiserede.

Karrierelæring dækker de tre væsentligste videns- og erfaringsdimensioner af gymnasieelevernes karrierelæring og karrierekompetencer:

  1. Elevernes viden om og erfaring med uddannelse, fag og job.
  2. Viden og erfaring med mine styrker og interesser.
  3. Viden og erfaring med mig i verden.

Det handler kort om, at eleven skal opnå større bevidsthed om, hvilke muligheder og kompetencer fagene åbner op for, og hvad de forskellige muligheder indebærer.

IForløbet Karrierelæring - small:

  • Stiller en række konkrete spørgsmål og rummer små øvelser til dækning af læringsmål omhandlende karrierelæring.
  • Understøtter indtænkning af karrierelæring som en dimension i de gymnasiale uddannelsers studieretninger.
  • Åbner blikket for elevernes læringspotentialer.

Benyt gerne EMU´s pjece om karrierelæring, hvor der er mulighed for at udvikle spørgsmål, der passer endnu bedre til den konkrete læringssituation.

De tre iForløb kan bruges enten hver for sig eller som et løbende forløb henover de tre gymnasieår.

Omfang og tidsforbrug:

  • Ved brug af forløbet Karrierelæring - small kan der afsættes mellem 15 min og 2 lektioner. Dette forløb åbner op for refleksioner og tanker hos eleven.
  • Til Karrierelæring - medium kan der afsættes mellem 2 til 6 lektioner. Forløbet giver eleverne ny indsigt i fagenes sammenspil med erhvervslivet.
  • Til Karrierelæring - large skal der afsættes omkring 18 lektioner, da dette iForløb med rette kan bruges som et fokusområde. Forløbet giver eleven en større forståelse for fagets metoder og dens praktiske værdig. Erfaringsmæssigt giver forløbet eleverne ny motivation og en bredere forståelse for fagets relevans.

Placering i uddannelsen/årshjulet:

De tre iForløb kan bruges enten hver for sig eller som et løbende forløb henover de tre gymnasieår.

Det er optimalt at bruge iForløbene løbende alt efter, hvor meget tid du vil afsætte til karrierelæring. Dog vil det være at foretrække, at iForløbet Karrierelæring - large lægges i slutningen af andet år eller tredje år, da forløbet kræver, at eleverne har en basal viden omkring bruge af fagenes metoder.