Systime tilbyder at komme ud til jer på skolen og holde workshops om de emner, der rører sig i de respektive fag.

Oplægsholderne er stx-lærere, der selv arbejder med faget og problemstillingerne.

Workshoppen varer ca. 1 time og kan derfor kombineres med et faggruppemøde.

En workshop for hele faggruppen koster 1000 kr. (ex moms)

BOOK WORKSHOP: Skriv til Trine Østergaard på toe@systime.dk

Dansk

Hvordan kan man i danskundervisningen arbejde med videnskabsteori og metode i forbindelse med SRP?

v/ Mads Rangvid, Gladsaxe Gymnasium

Klimalitteratur som litterær genre.

v/ Thor Gustafsson, Silkeborg Gymnasium

Engelsk

Integration af engelskfagets metoder i undervisningen.

v/ Trine Østergaard, tidl. Rødkilde Gymnasium

Funktionel grammatik i engelskundervisningen.

v/ Pia Rørkær Sigh, Egaa Gymnasium

Andet fremmedsprog

Integration af delprøve 1 og 2 i undervisningen og af arbejdet med billedbeskrivelse.

v/ Maria Hassing, Aarhus Katedralskole

Matematik

Hvordan underviser man efter spiralprincippet i matematik?

v/ Lars Bo Kristensen, Egaa Gymnasium

Naturvidenskabelige fag

Videnskabsteori i SRP i de naturvidenskabelige fag.

v/ Torben Benoni, Egaa Gymnasium