Skriv et godt talepapir til SRP

Hvordan skriver du et godt talepapir, så du er velforberedt til det mundtlige forsvar af dit studieretningsprojekt?

Efter du har afleveret dit studieretningsprojekt, skal du fremlægge dit arbejde med projektet ved en mundtlig eksamen.

I videoen fortæller underviser Niels Randbo Back, hvordan du kan forberede dig ved hjælp af et talepapir.

Gode råd til dit talepapir

✓ Skriv maksimalt én A4-side

✓ Tænk i stikord og korte sætninger

✓ Skitsér kort, hvad du vil fortælle i oplægget

✓ Læs ikke op fra papiret – forhold dig frit til det.

✓ Husk at koble til både videnskabsteori og metode.

FÅ MERE AT VIDE

Studievaner på stx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på stx.

I udgivelsen Studievaner på stx kan du læse mere om studieretningsprojektet.

FÅ MERE AT VIDE

I Vidensmønstre kan du evt. læse mere om bl.a. den videnskabelige basismodel samt metodisk og videnskabsteoretisk refleksion.