Modstandsbevægelsen

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Faglige mål: Formålet med forløbet er at give eleverne mulighed for at gennemføre et kort og målrettet forløb, der understøtter deres evne til at ”anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie” samt ”formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt”.

Læringsressourcer:

Materialet er hentet fra Jakob Sørensens udgivelse ”Modstandsbevægelsen” (Systime, 2019) og fra diverse hjemmesider.

Målgruppe: Dette forløb henvender sig til stx-elever, hf-elever og hhx-elever

Tidsforbrug: 5 lektioner á 90 minutter. Forløbet kan bruges som selvstændigt forløb eller optakt til opgaveskrivning, tværfagligt arbejde eller projektarbejde.

Modul 1: Danmark besat – og hvad så?

Modul 2: Samarbejde eller modstand?

Modul 3: Hvem gik til modstand? Og mod hvem?

Modul 4: Likvideringerne

Modul 5: Modstandskampen – debat og historiebrug

Modulernes lektieomfang:

Modul 1: ca. 10 sider

Modul 2: ca. 8 sider + kilder

Modul 3: ca. 10 sider + kilder

Modul 4: ca. 6 sider + kilder

Modul 5: ca. 5 sider + kilder

Didaktik

: iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, som lægger vægt på elevernes evne til at problematisere og formidle en kompleks historisk problemstilling. Dette sker ved hjælp af forskellige øvelser. Endelig giver forløbet eleverne mulighed for at overveje og diskutere etiske problemstilling ud fra et historisk materiale.

Materialet lægger op til afvekslende undervisning med både faglige oplæg, grupper- og pararbejde.