Familiehistoriens lange linjer. En livsverden under pres

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: 1.-2. årgang på ungdomsuddannelserne

Tidsforbrug: 8 moduler af 90-100 minutter

Faglige mål og kernestof

Forløbet tager sigte på at give eleverne en forståelse for familiens rolle i samfundslivet gennem 1000 års danmarkshistorie. Desuden afdækker forløbet udviklingen i roller, normer og værdier internt i familien over samme lange tidsforløb.Herved dækkes en række af fagets faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks… historie (stx)
 • analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne (stx)
 • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale… (stx)
 • diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier (hf/ks)
 • anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen (hf/ks)
 • undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data (hf/ks)
 • kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale (hf/ks)

Kernestof

 • hovedlinjer i Danmarks ... historie fra antikken til i dag (stx)
 • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne (stx)
 • politiske og sociale revolutioner (stx)
 • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv (stx)
 • dansk historie og identitet (hf/ks)
 • natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt perspektiv (hf/ks)
 • forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv (hf/ks)
 • historiefaglige metoder (hf/ks)

Læringsresurser

Forløbet indeholder fremstilling, kilder, videoklip, grafik og synspunktmateriale. Alt sammen hentet fra Systimes iBibliotek.

Anvendt litteratur; oplistet i den rækkefølge, som man møder dem i modulet:

 • Brug litteraturhistorien (Mimi Sørensen og Mads Rangvid)
 • Grundbog til Danmarkshistorien (Knud Ryg Olsen, Peter Frederiksen og Olaf Søndberg)
 • Danmark - tider og temaer (Carl-Johan Bryld)
 • Industrialiseringen. Da verden blev moderne (Helle Folkersen)
 • De danske kvinders historie (Dorthe Chakravarty og Hanne Mortensen)
 • Sociologiske steder (Rune Valentin Hansen og Johannes Andersen)
 • Tal og køn (Kenneth Arensborg m.fl.)
 • Samfundsfag C (Mads Beyer, Claus Lasse Frederiksen og Henrik Kureer)

Didaktik

Forløbet veksler mellem læsning, mundtligt arbejde på klassen og skriftlige øvelser og projektarbejde, som kan udføres individuelt eller i mindre grupper.

Nogle af modulerne er planlagt med for meget stof. Her kan det blive nødvendigt at vælge fra eller lade modulet strække sig ind i næste timeblok.