Og gjorde danerne kristne. Statens religiøse magtudøvelse i 1000 år

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: 1.-2. årgang på ungdomsuddannelserne

Tidsforbrug: 5 moduler af 90-120 minutter

Faglige mål:

Forløbet tager sigte på at give eleverne en forståelse for statsmagtens indgriben i befolkningens religiøse liv gennem tiden. Hvad har statsmagten fundet vigtigt at regulere, hvad har statsmagten evnet at regulere, hvordan er denne regulering blevet udført og med hvilket resultat? Herved dækkes en række af fagets faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks … historie (stx)
 • analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne (stx)
 • reflektere over… mennesket som historieskabt og historieskabende (stx)
 • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale … (stx)
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid (stx)
 • dansk historie og identitet (ks / hf)
 • forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv (ks / hf)
 • styreformer i historisk og nutidigt perspektiv (ks / hf)

Læringsresurser:

Forløbet indeholder fremstilling kilder, videoklip, grafik og synspunktmateriale. Alt sammen hentet fra Systimes iBibliotek.

Anvendt litteratur – oplistet i den rækkefølge, som man møder dem i modulet:

 • Grundbog til Danmarkshistorien (Knud Ryg Olsen, Peter Frederiksen og Olaf Søndberg)
 • Danmark - tider og temaer (Carl-Johan Bryld)
 • Enevældens tid (Rasmus Thestrup Østergaard)
 • Kultur og samfund (Christina Blach Hansen, Lene Madsen og Sofie Reimick)
 • Grundtvig - Introduktion og tekster (Anders Holm)
 • Integration og demokrati (Jørgen Christensen og Nils Sjøberg)

Didaktik:

Forløbet er beskrevet med instruktioner til læreren ved begyndelsen af hvert modul. Der veksles mellem læsning, mundtligt arbejde på klassen og skriftlige øvelser og projektarbejde, som kan udføres individuelt eller i mindre grupper.