Af Lars Rye og Birgitte Schou

iBog® handelogkundeservice.systime.dk

Handel og kundeservice målretter sig primært mod det faglige tema: Handel og kundeservice på PGU-delen af FGU.

Udgivelsen finder også anvendelse i de merkantile erhvervsuddannelser, fx i erhvervsfag, i faget afsætning, under virksomhedsforlagt undervisning, i brobygnings- og introforløb samt i AMU-regi.

Materialet står selvstændigt som en introduktion eller håndbog til det merkantile univers og de merkantile erhvervsuddannelser med arbejdsfelt i handels- og serviceerhverv.

Med Handel og kundeservice får eleven en værktøjskasse, en række simple teorier og metoder – lige til at plukke af i en praktisk salgssituation.

Udgivelsen er praksisnær med brancherelevante eksempler og er i høj grad videobåret med interviews med nøglepersoner og eksperter, typisk knyttet an til motiverende og lettilgængelige opgaver.

Kreative opgaver med rollespil dygtiggør eleverne i salgsteknik og varepræsentation og lægger op til refleksion, ligesom interaktive opgaver med direkte feedback afrunder de enkelte afsnit.