FN's verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

FNs verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

I dette verdensmål står bl.a.:

"En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder."

I dette forløb vil eleverne arbejde med emnet ligestilling og fagene samfundsfag samt matematik. I forløbet får eleven kendskab til:

Samfundsfag

 • Ligestilling i verden
 • Ligestilling og løn
 • Ligestilling og ledelse
 • Ligestilling i hjemmet

Matematik

Opgaver inden for disse emner:

 • Regning
 • Procentregning
 • Lineær funktioner
 • Eksponentiel funktion
 • Grupperede observationer

Afhængigt af den tid, der er til rådighed i undervisningen, er det oplagt at udvælge dele af iForløbet og dets opgaver, så tid og omfang matcher hinande

Tilpas iForløbet og gør det til dit eget

 • Hvis dine elever har adgang til nogle, men ikke alle iBøger® i forløbet, kan du fokusere på bestemte dele af forløbet ved skjule udvalgte moduler og elementer.
 • Hvis du fx gerne vil inddrage en artikel som en del af forløbet, kan du tilføje et nyt element eller modul i forløbet og linke til artiklen.