Godt i gang med GF1

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Godt i gang med GF1 er et iForløb, som kan bruges til nye elever på GF1. Det kan fx indgå i forbindelse med Erhvervsfag 1, hvor eleverne kan få en introduktion til forløbet på GF1. Godt i gang med GF1 kan bruges både som rød tråd gennem de første to uger på GF1 eller som supplement. Det er også en mulighed at give eleverne adgang til iForløbet, så de på egen hånd kan gå på opdagelse.

Målgruppe: Nye elever på GF1

Fag: Erhvervsfag 1

Elevforudsætninger:

iForløbet Godt i gang med GF1 kræver ingen elevforudsætninger.

Læringsressourcer:

iForløbet Godt i gang med GF1 peger ind i udgivelserne:

  • Studievaner på EUD/EUX
  • Erhvervsfag
  • iDansk til EUD/EUX
  • iSamf til EUD/EUX
  • Engelsk til EUD

Didaktik

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, som både kan bruges i klasseundervisning og til individuelt arbejde. iForløbet forbereder eleverne på GF1 og giver svar på spørgsmål om uddannelsen.

Lærerens forarbejde og rolle:

iForløbet Godt i gang med GF1 skal naturligvis tilpasses de valg og den opbygning af GF1 på den enkelte skole.

Desuden skal underviseren hjælpe med forståelse af begreber, fagudtryk og sammenhænge, som er nye for eleverne.