Abseits: Kinder und Jugendlich am Rande der Gesellschaft

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: stx, hf, hhx

Fag: Tysk

Tid:

Afsæt ca. 11 lektioner til forløbet alt efter lektionslængde.

Niveau/placering:

2g eller 3g

Kernestof/faglige mål:

  • Temaforløb om ulighed blandt børn og unge som giver en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle og samfundsmæssige forhold i i Tyskland. Der er blandt andet fokus på det tyske socialsystem, skolesystem og blandt andet
  • Fokus på både receptive og produktive færdigheder

Læringsressourcer:

Forløbet bygger hovedsagelig på kapitler og opgaver i bogen Ungleichheit in Deutschland, men derudover inddrages også links til interaktive videoer, gloselister og arbejdsark, der imødekommer elevgruppens behov for træning af ordforråd og grammatik.

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der lægger op til kollaborativ læring. Det er muligt for dig at tilpasse forløbet ved at slette elementer. På den måde kan du få forløbet til at passe lige præcis til dig og dine elever.