Karrierelæring – medium

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Dette iForløb Karrierelæring - medium bygger på og er inspireret af karrierelæringsmodellen, men er tilpasset, så spørgsmål og øvelser er konkretiserede.

Karrierelæring i dette iForløb dækker fem aktivitetstyper, der understøtter elevernes karrierelæring og karrierekompetencer:

 1. Brancheforløb og virksomhedssamarbejde
 2. Karriere som tema i undervisningen
 3. Karrieredag
 4. Refleksion ved hjælp af rollemodeller
 5. Fokus på det videre uddannelses-/jobforløb

Det handler kort om, at eleven skal opnå større bevidsthed om, hvilke muligheder og kompetencer fagene åbner op for, og hvad de forskellige muligheder indebærer.

IForløbet Karrierelæring - medium:

 • Alle opgaverne kan tilpasses de enkelte fag. Opgaverne kan bruges, som de står, men kan også fungere som skabelon i forbindelse med forskellige fag eller forløb.
 • Nogle af øvelserne kræver, at eleverne kender til forskellige metoder og teorier i forvejen.
 • Karrierelæring handler om at danne en sammenhæng mellem det faglige indhold i fagene og elevernes karrierelæringsprocesser.
 • Karrierelæring kommer nemmest frem gennem konkrete aktiviteter, der indrammes af refleksioner og praktisk udførelse.
 • Det er både eleverne og fagene, der får gavn af inddragelsen, da eleverne oplever at blive motiveret til at forstå fagenes metoder og relevans.
 • Det er en vigtig del af karrierelæring, at der er elementer over de tre år, der indeholder konkrete samarbejdspartnere uden for skolen.

Benyt gerne EMU´s pjece om karrierelæring, hvor der er mulighed for at udvikle spørgsmål, der passer endnu bedre til den konkrete læringssituation.

Dette iForløb er en del af en serie på tre iForløb, der kan bruges enten hver for sig eller som et løbende forløb henover de tre skoleår.

Omfang og tidsforbrug:

 • Ved brug af forløbet Karrierelæring - small kan der afsættes mellem 15 min og 2 lektioner. Dette forløb åbner op for refleksioner og tanker hos eleven.
 • Til Karrierelæring - medium kan der afsættes mellem 2 til 6 lektioner. Forløbet giver eleverne ny indsigt i fagenes sammenspil med erhvervslivet.
 • Til Karrierelæring - large skal der afsættes omkring 18 lektioner, da dette iForløb med rette kan bruges som et fokusområde. Forløbet giver eleven en større forståelse for fagets metoder og den praktiske værdi. Erfaringsmæssigt giver forløbet eleverne ny motivation og en bredere forståelse for fagets relevans.

Placering i uddannelsen/årshjulet:

De tre iForløb kan bruges enten hver for sig eller som et løbende forløb henover de tre skoleår.

Det er optimalt at bruge iForløbene løbende alt efter, hvor meget tid du vil afsætte til karrierelæring. Dog vil det være at foretrække, at iForløbet Karrierelæring - large lægges i slutningen af andet år eller tredje år, da forløbet kræver, at eleverne har en basal viden omkring bruge af fagenes metoder