Det amerikanske valg 2020 – samfundsfag

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Samfundsfag C til A – og tværfagligt samarbejde særligt mellem historie, samfundsfag og religion.

Tidsforbrug: 9 moduler.

Elevforudsætninger: Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger.

Forløbet handler om Black Lives Matter og det amerikanske præsidentvalg 3. november 2020. I forløbet vil der være introduktion til:

Black Lives Matter herunder:

 • Trayvon Martins død og betydning
 • George Floyds død og betydning
 • Politidrab i USA
 • Forskellen på racisme, direkte racisme og strukturel racisme

Amerikansk økonomi herunder:

 • Gini-koefficienten
 • Ulighed
 • Fattigdom
 • BNP
 • Kriser (finanskrise og coronakrise)
 • Arbejdsløshed

Amerikansk politik herunder bl.a.:

 • Det præsidentielle system i forhold til det parlamentariske system i Danmark
 • Topartisystemet i forhold til flerpartisystemet i Danmark
 • Forskelle på Demokraterne og Republikanerne
 • Forskelle på amerikanske og danske partier
 • Præsidentens magt i USA og verden
 • Valgmetode: Winner-take-all
 • Røde stater, blå stater og swingstater
 • Resultatet af præsidentvalget 2016
 • Mærkesager
 • Vælgeradfærd
 • All politics is local
 • Issue voting
 • Den postfaktuelle virkelighed
 • Populisme

Aktuel viden om amerikansk politik herunder viden om:

 • Trump, Trumps vicepræsident og det republikanske parti
 • Biden, Bidens vicepræsidentkandidat og det demokratiske parti
 • Aktuelle meningsmålinger

Samfundsfaglige begreber og metoder, herunder:

 • Kvalitativ og kvantitativ metode, empiri og undersøgelse
 • Individ-samfund, aktør-struktur
 • Casearbejde

Forløbet er udarbejdet af: Thor Banke Hansen