Det amerikanske valg 2020 – historie

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Kultur- og samfundsfaggruppen på hf og historie A og B på stx og hfe – samt andre tværfaglige samarbejder mellem historie, samfundsfag og religion.

Tidsforbrug: 9 moduler af ca. 2 timers varighed.

Elevforudsætninger: Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger.

Præsentation af forløbet:

I de seneste årtier er splittelsen i det amerikanske samfund blevet stadig tydeligere. En række begivenheder har medvirket til, at det amerikanske samfund i dag fremstår mere fragmenteret og opdelt, end det har gjort længe. Uenigheder træder naturligvis tydeligere frem i et valgår som 2020, men splittelsen er dyb og den skyldes en række brudflader med en lang historie i det amerikanske samfund. Finanskrisen fra 2007-2009, de nye medier, populismen og senest Coronakrisen har virket som en fremkaldervæske, der har tydeliggjort en række af de kontraster, der i forvejen prægede det amerikanske samfund. De forskellige kriser har gjort den politiske splittelse til en normaltilstand i amerikansk politik. Splittelsen er dog ikke noget nyt, og måske er det bare normaltilstanden i et samfund som det amerikanske, hvor alverdens folkeslag, sprog, kulturer og religioner er smeltet sammen til et folk. Måske kan man ligefrem hævde, at det mest overraskende er, at det amerikanske samfundseksperiment har vist sig så solidt, succesfuldt og levedygtigt, som det trods alt er tilfældet.

Formålet med dette forløb er at sætte fokus på, hvad der har samlet amerikanerne, og hvad der splitter dem. Når eleverne har arbejdet med forløbet, har de fået en mere nuanceret forståelse for de store skillelinjer i amerikansk historie og dermed også for de politiske skillelinjer i USA i dag. Forløbet introducerer til hvordan USA’s historie påvirker det amerikanske samfund og den amerikanske selvforståelse i dag. Forløbet vil fokusere på tre forskellige historiske emner, der hver især påvirker det amerikanske demokrati og den amerikanske politiske debat i dag:

  1. Den amerikanske drøm og økonomisk ulighed
  2. Borgerkrigen, borgerrettigheder og racespørgsmålet
  3. USA’s placering i verden – ’America first’ eller USA som det lysende eksempel.

Faglige mål:

  • Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
  • Anvende metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
  • Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
  • Opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, individ og samfund i et historisk perspektiv.

Læringsressourcer:

iBøger®: USA - Historie, samfund og religion og Det moderne USA

Samt diverse hjemmesider.

Forløbet er udarbejdet af: Andreas Bonne Sindberg