Analysemetoder til historie (del 1)

Hvordan kan man arbejde med historisk empiri? Underviser Niels Randbo Back fortæller om, hvordan du kan sætte ord på historiefagets særlige kendetegn i relation til dit projekt.

Analysemetoder til historie (del 2)

Hvad vil det sige, at kunne reflektere over metoder og teori i historie? Underviser Niels Randbo Back fortæller om, hvordan du kan sætte ord på historiefagets særlige kendetegn i relation til dit projekt.