Analysemetoder til naturvidenskab

Hvad forstås ved matematisk modellering, hypotetisk-deduktiv metode og empirisk-induktiv metode? Underviser Dan Otte Jensen fortæller om metoder i naturvidenskab, som kan bruges i arbejdet med projekter.