På Systime udvikler vi undervisningsmaterialer primært henvendt til ungdoms- og voksenuddannelserne. Med udgangspunkt i den digitale udvikling og digital undervisning er vores fokus på vores iBøger®.

Vi tror på at videndeling er det bedste afsæt i enhver udvikling. Derfor har vi skabt en platform, hvor alle deltagere er aktive resurser og medudviklere, således at vi sikrer faglig såvel som professionel kvalitet i vores arbejde.

Vores filosofi er, at de bedste forfattere i dialog med de bedste brugere – kombineret med mulighederne i iBøger® – skaber de bedste undervisningsmaterialer.

Vores vision

Vi vil være de bedste til det vi laver og altid være i front i udviklingen inden for vores felt. Sammen med de bedste forfattere, undervisere, brugerne og de digitale muligheder, vil vi udvikle verdens bedste undervisningsmaterialer – så simpelt er det!

Tre hovedprincipper i vores værdigrundlag

1. Brugerne er med i udviklingen

Som det kommunikerende forlag er vores mål at samarbejde med de lærere og elever, der bruger vores udgivelser. Vi tror på, at materialet bliver bedre, når brugerne er med til at sætte deres præg på udgivelserne. Partnerskab, netværk og brugerinddragelse er derfor centrale elementer i vores arbejde. Hos Systime ser vi ikke en udgivelse som et færdigt produkt, men som en dynamisk og løbende proces – et fælles mødested for brugere og forfattere.

Vores vigtigste rolle som forlag i dag er at opbygge og pleje pulserende fællesskaber mellem forfattere og deres brugere, så udgivelserne hele tiden udvikles og forbedres. Læring og udvikling bliver dermed ikke længere et individuelt anliggende; det bliver en social handling.

2. Udvikling og forandring giver nye muligheder

Vi er i dag blandt de mest udviklingsorienterede forlag i Europa. Vi ser ikke innovation, eksperimenter og ny teknologi som mål i sig selv, men som nødvendige midler til at sikre kvalitet og konstruktiv udvikling i undervisningen.

Hos Systime er vi ikke bange for at gå nye veje eller tage chancer.

For os handler forlagsvirksomhed ikke længere kun om at udgive bøger – i dag skal undervisningsmateriale kunne opleves, opdateres, søges i og forbedres.

Vi er førende i Danmark og i Europa, når det gælder digitale udgivelser til undervisning; vi har flere hundrede iBøger®, websites og eBøger til salg i vores butik og mange flere under aktiv udvikling.

3. Fagligheden i centrum

Faglighed er alfa og omega, når man som Systime udgiver undervisningsmateriale. Vi har et særligt ansvar, fordi vi er med til at forme og danne unge uddannelsessøgende.

Gennem 40 år har vi haft et tæt samarbejde med lærere på alle niveauer af den danske uddannelsessektor, fordi vi vil sikre kvalitet i alt, hvad vi udgiver. Det har derfor stor værdi for os, at alle vores forfattere er solidt funderede i undervisningsmiljøet og selv har erfaringer som både lærere og brugere af undervisningsmateriale.

Systime – historien

Da vi etablerede forlaget med det underlige navn Systime (system-tider) i Herning i 1980, var den primære fokus på udgivelse af undervisningsmaterialer. Sådan er det også i dag.

Dengang var vores erklærede mål at mindske afstanden fra forlag til forfattere. Hvor forfattere til undervisningslitteratur på de etablerede forlag ikke ligefrem havde højstatus, blev de her hos Systime det helt centrale omdrejningspunkt. Det princip styrer vi stadig efter, men i dag er princippet udvidet, så det også gælder forholdet mellem forfatter og underviser. Undervisningsmaterialerne bliver til i et reelt samarbejde mellem forfatteren og den enkelte underviser.

Systime har fra begyndelsen bygget på ideen om demokratiske principper, alternative forfatterkontrakter, salg direkte til skolerne og en fleksibel produktion, baseret på mulighederne i ny teknologi.

I 1995 flyttede forlaget til Århus, og samtidig blev halvdelen af aktiekapitalen købt af forlaget Gad, der i 2000 overtog den fulde aktiebeholdning. I 2004 overgik Systime til at blive et selvstændigt aktieselskab under Gyldendal. I 2009 indgik Systime samarbejde med professionshøjskolen Via og etablerede forlaget ViaSystime, der udgav materiale til professionsuddannelserne.

Perspektivet har ændret sig

Forlægger P.H. Mikkelsen

Hvor udgangspunktet for undervisningsmaterialer tidligere primært var papirbøger, har den digitale udvikling banet vejen for vores interaktive, flermediale og dynamiske udgivelsesplatform – iBog®. Selvom papirbogen stadig er at finde i vores shop, er tendensen klar, og vores iBøger® sælger i stadig højere grad og vil inden længe være det primære undervisningsmateriale.

Vi er i dag meget mere end et forlag, der producerer undervisningsmaterialer. Vi er en database-producerende virksomhed, der med den digitale revolution nu sælger flere licenser (iBøger®) end papirbøger og samtidig er blevet frontløbere i den digitale udvikling. Flere af vores udgivelser har vundet priser ved kåringen af Europas bedste undervisningsmateriale – Best European Learning Materials Awards (BELMA). Desuden vandt vi årets it-pris 2013.