Sidens indhold

Formål:

At give skolebiblioteker mulighed for at udlåne iBøger® efter et princip, der ligner det, der bruges, når folkebiblioteker udlåner musik til deres brugere.

Der er altså tale om enkeltudlån.

Procedure:

  1. I sender en mail til salgschef, Gitte Færch på systime@systime.dk, med angivelse af, hvilken eller hvilke iBogstitel/-titler I ønsker det skal være muligt for elever og ansatte og evt. andre (f.eks. censorer fra andre skoler) at låne via denne forsøgsordning.
  2. Biblioteket får pr. mail tilsendt en klippekortsnøgle m. fx. 1000 klip á 1 månedsadgang til hver af de iBogstitler, I ønsker det skal være muligt for jeres lånere at låne. På udlåns-iBøger gives der ikke adgang til den eBog - altså, den .pdf-fil som normalt findes på en iBog®.
  3. Jeres lånere anmoder i jeres system om et månedslån af en bestemt titel.
  4. For at I kan sikre jer mod misbrug af typen, hvor en låner leverer nøglekoden videre til andre brugere (og påfører jer en udgift hver gang den aktiveres uden det er jer selv, der styrer, hvem der låner), må I kræve at lånere kommer til Biblioteket, logger på som sig selv og lader en biblioteksmedarbejder indtaste og aktivere nøglen, så brugeren aldrig selv ser den.
  5. I kan derudover som en bruger af typen Underviser bruge funktionen 'Tjek e-nøgler' til at kontrollere, hvem der har aktiveret de udleverede nøgler.
  6. I bestemmer selv, om I vil begrænse antallet af gange en låner kan låne den enkelte iBog®.
  7. Koordinering af hhv. køb i vores butik af klassesæt og udlån af enkelteksemplarer (så elever ikke dobbeltudstyres med licenser) er skolens eget anliggende og dermed Systime uvedkommende.
  8. Hhv. D. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/1 opgøres der i vores system, hvor mange gange nøglen har været aktiveret.
  9. Vi sender jer for hver opgørelse en faktura på et beløb som for hver iBogstitel ordningen omfatter, og som har været udlånt fremkommer således: aktiveringsantal i kvartalet x halvårslicens-pris (lærer-/klasse) som angivet i vores butik pr. fakturadato x 1/5.