Testmaterialet til AP består af:

 • screening ved start
 • midtvejstest
  • med opgaver til stilistik
  • uden opgaver til stilistik
 • sluttest
  • med opgaver til stilistik
  • uden opgaver til stilistik

Screeningen er beregnet til brug ved starten af AP-forløbet, som følges op af en midtvejstest og en sluttest. Screeningen gør det muligt at følge en progression i elevernes arbejde med almen sprogforståelse samt påvise resultater af deres faglige udbytte.

Screeningen er opbygget sådan, at læreren selv sammenstykker den test, som eleverne får. Det vil bl.a. sige, at læreren selv vælger, om midtvejs- og sluttesten skal være med eller uden opgaver til stilistik og hvilke latinopgaver, der skal indgå i disse. Desuden er det også valgfrit, om læreren vil have testen i sproghistorie med i sluttesten. På den måde er det muligt for læreren at målrette sine tests i forhold til de emner, klassen har arbejdet med.

I screeningen bliver de danske grammatikbetegnelser anvendt, og i midtvejstesten og sluttesten bliver de latinske benyttet. Begrundelsen er, at mange elever ikke kender de latinske betegnelser, inden de præsenteres for dem i almen sprogforståelse.

Fordi almen sprogforståelse får en medtællende karakter, er der udarbejdet 2 sæt spørgsmål til sluttesten. Det betyder, at den enkelte lærer kan sammensætte sluttests, der er forskellige år for år, ved at kombinere frit mellem opgaver fra de to sæt.

Screeningen

Screeningen tester indledningsvis elevernes kendskab til:

 • ordklasser
 • syntaks
 • helsætningsanalyse
 • kommunikationsanalyse

Midtvejstesten

Midtvejstesten tester elevernes kendskab til tre hovedområder, dvs.:

 • grammatik (materiale på dansk)
 • stilistik (materiale på dansk)
 • latin (materiale på latin)

Grammatikdelen indeholder tests i:

 • ordklasser
 • morfologi
 • syntaks
 • helsætningsanalyse

Stilistikdelen indeholder tests i:

 • ordklasser og stilistik
 • billedsprog
 • skriftsprog og talesprog
 • kommunikationsanalyse

Latindelen indeholder tests i:

 • ordklasser og deres bøjning
 • sætningsanalyse
 • kasus og generel grammatik

Deruover findes der tre midtvejstests til latin med forskellig sværhedsgrad.

Sluttesten

Sluttesten tester ligesom midtvejstesten elevernes kendskab til fire hovedområder, dvs.:

 • grammatik (materiale på dansk)
 • stilistik (materiale på dansk)
 • sproghistorie
 • latin (materiale på latin)

Læreren kan vælge mellem forskellige muligheder i sin sammensætning af de tre hovedområder i sluttesten.

Grammatikdelen indeholder tests der i:

 • ordklasser
 • morfologi
 • syntaks
 • helsætningsanalyse

Stilistik- og kommunikationsopgaverne tester i:

 • ordklasser og stilistik
 • verbernes semantik
 • billedsprog
 • forvægt og bagvægt
 • skriftsprog og talesprog
 • kommunikationsanalyse

Sproghistorie inkl. norsk og svensk

Latindelen i sluttesten

Latindelen har tests af forskellig sværhedsgrad, der afhænger af to faktorer:

 1. antallet af opgaver, der skal besvares
 2. forskel mellem fortrykte svarmuligheder og selvstændig formulering af svar
 • Latintest 1 er den lette med tests i:
  • kasus
  • sætningsanalyse
  • verbernes personendelser
 • Latintest 2 er den sværere med tests i:
  • kasus (eleverne skal selv selv formulere svarene)
  • sætningsanalyse (eleverne skal selv selv formulere svarene)
  • de forskellige ordklassers bøjningsmuligheder
  • verbernes personendelser
 • Latintest 3 er den sværeste med tests i:
  • kasus (forskellige kasus)
  • sætningsanalyse
  • de forskellige ordklassers bøjningsmuligheder
  • verbernes personendelser

Tidsforbrug

 • Screeningen ved start: Max 30 min. 
 • Midtvejstesten: Max 60 min. (kortere uden stilistik) 
 • Sluttesten: 60 min. (uden stilistik) og max 90 min. (med stilistik)
Copyright forfatterne og Systime A/S 2021