Denne screening er beregnet til brug på det første år af de gymnasiale uddannelser. Den indeholder en række tests, som giver et bredt indtryk af elevernes sproglige overblik og kompetencer. Læsevejlederens/lærerens tolkning af elevernes testresultater tydeliggør elevernes styrker og svagheder og kan pege på potentielle indsatsområder.

Materialet indeholder tests i:

 • stavning afprøvet ved orddiktater (almindelige ord og nonsensord)
 • staveskelneevne (helordsgenkendelse)
 • lydskelneevne (kodning fra bogstav til lyd)
 • punktumprøve
 • ordadskillelsesopgave
 • tekstkohærens (indsætningsopgave)
 • ordforråd med ord i kontekst
 • ordforråd med isolerede ord
 • læsehastighed og læseforståelse afprøvet på skønlitterære tekster
  • Helle Helle: Stavgang
  • Ida Jessen: Ude på vandet
  • Katrine Marie Guldager: Rotur i sommervarmen
 • læseforståelse afprøvet på faglige tekster
  • Fysik
  • Historie
  • Naturgeografi
  • Samfundsfag

Forslag til afvikling

 1. Orddiktater (ca. 10 min.)
 2. Helordsgenkendelse (3 min.)
 3. Kodning fra bogstav til lyd (5 min.)
 4. Punktumprøve (4 min.)
 5. Ordforrådsopgave 1 (4 min.)
 6. Ordforrådsopgave 2 (5 min.)
 7. Læsehastighed og læseforståelse afprøvet på en af skønlitterære tekster (ca. 12 min.)
 8. Læseforståelse afprøvet på en af faglige tekster

Læsevejlederen/læreren kan supplere med flere tests i forhold til ønsker og behov i den enkelte klasse eller til den enkelte elev. Hurtige elever kan fx også løse ordadskillelsesopgaven (4 min.) eller flere tests om ordforråd (uden tid).

Orddiktater

De to orddiktater med almindelige ord og vrøvleord er indtalt på lydfiler, som eleverne hører undervejs i arbejdet med disse tests. Til læreren er der desuden et forklaringsark til orddiktaterne, som er tilgængeligt, når testen i læsning stavning er oprettet. 

Helordsgenkendelse og kodning fra bogstav til lyd

Den første test afdækker, om eleven hurtigt kan genkende den korrekte stavemåde blandt fire enslydende stavemåder. Den anden test viser, om eleven kan forbinde bogstav og lyd og derved få ordet til at give mening. Det er uvant for eleverne at læse ”lydskrift”, derfor er der ved begge tests først to eksempler, som viser, hvordan eleverne skal arbejde med disse tests.

Punktumprøve

Testen viser elevens evne til at overskue syntaktiske og semantiske helheder. Den indeholder fælder, som betyder, at det er nødvendigt at overskue hele teksten for at kunne danne den rette mening.

Tolkning af resultater

Når læsevejlederen/læreren evaluerer testresultaterne med eleverne, vil det være en god idé at tage udgangspunkt i de normer, der er beskrevet i lærervejledningen til Screening i læsning og stavning. Vejledningen er tilgængelig, når testen er oprettet.

Dette testmateriale er ikke diagnosticerende, men resultaterne kan afdække om elever har læse- og stavemæssige vanskeligheder, og det kan indikere ordblindhed. En nærmere udredning skal foretages på baggrund af læsevejlederens faglige viden og erfaring.