Sidens indhold

Anvendelse

Denne screening for matematikvanskeligheder er beregnet til brug på det første år af en ungdomsuddannelse, men kan også benyttes senere i forløbet. Screeningen tydeliggør elevens styrker og svagheder og peger på potentielle indsatsområder.

En screening identificerer således elever med generelle og/eller specifikke matematikvanskeligheder, som derfor har særlige behov for at kunne gennemføre den daglige matematikundervisning.

Vanskeligheder kan være i en sådan grad, at eleven kan have behov for eneundervisning fx af en matematikvejleder. Her er der tale om specifikke matematikvanskeligheder. Men der kan også være tale om mere generelle vanskeligheder, som kræver intensiveret opmærksomhed fra læreren.

Screeningen bygger på den svenske neuropsykolog Bjørn Adlers teori om matematikvanskeligheder.

Indhold

Screeningen er inddelt i seks kategorier, der er centrale for at kunne følge matematikundervisningen på en ungdomsuddannelse:

 • Vurderingsopgaver
  • Tester evnen til at vurdere længde, bredde og højde
 • Talforståelse
  • Tester forståelsen af decimaltal, store tal, almindelige tal og positionssystemet
 • Simple regneoperationer
  • Tester bl.a.om eleven har en forståelse af, hvilke tal der går op i hvilke. Desuden testes det om eleven kan indsætte korrekt tegn eller manglende tal.
 • Komplekse regneoperationer
  • Tester komplekse regneoperationer med opgaver, der involverer to regneoperationer
 • Logik og problemløsning
  • Tester både ved opgaver der involverer tal fx talmønstre og ved opgaver, der ikke involverer tal, hvor eleven skal fortsætte et figur-mønster.
 • Opmærksomhed og arbejdshukommelse
  • Tester med opgaver, hvor eleven skal huske og gentage tal eller bogstaver. Arbejdshukommelsen testes med opgaver, hvor eleven skal huske og gentage tal eller bogstaver i omvendt rækkefølge.

Det anbefales at teste eleven inden for alle områder, fordi det sikrer et bredt indtryk af elevens matematiske kompetencer og eventuelle problemområder. Hvis en eller flere svagheder hos eleven bliver afdækket, kan der foretages en målrettet indsats.

Tidsforbrug

 • ca. 30 minutter til screeningen.