Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

Alle iBøger® har en indbygget notefunktion, så du kan tage noter, som knytter sig til bestemt indhold.

Klik på Skriv note-ikonet, som er placeret i højre margin ud for hvert afsnit i din iBog® – skriv og gem noten.

Sådan indtastes en note med notefunktionen i iBøger®. Noten gemmes ved at klikke på Gem-knappen og kan herefter altid findes frem igen og evt. redigeres.

Sådan bruger du notefunktionen

Notefunktionen giver dig mulighed for at skrive noter direkte til indholdet. Som det ses på billedet ovenfor, tillader notefunktionen dig at benytte formateringsværktøjer som fed, kursiv eller overstreget skrift samt at lave punktopstilling. Derudover kan du også indsætte links, og lave et bogstav, tal eller ord hævet eller sænket.

Du kan altid åbne din note igen fra det samme sted på siden, og du har også adgang til en samlet oversigt over alle dine noter, hvorfra det tydeligt fremgår hvilken sektion og side, noten knytter sig til. Oversigten findes øverst til højre i din iBog® under 'Tilbehør og noter' og så 'Mine noter'. Noterne kan nemt downloades som pdf  og bruges offline, til eksamen eller andet.

Her ses et eksempel på en oversigt over to noter samt muligheden for at downloade alle sine noter.