Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på <a href="https://ibog.dk">ibog.dk<a />

Screencasts er korte videooptagelser af handlinger, der finder sted på en computerskærm. De bruges til små vejledninger og demonstrationer. Screencasts er gode til fx at vise software-finesser på en let og levende måde.

Med screencasts bliver indholdet:

  • nemt at forstå
  • levende og utvetydigt
  • handlingsanvisende og let at huske.

Eksempel på screencast: Lineær programmering med Excel

Screeningcast: Lineær programmering med Excel