Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

iBøger® byder også på en række andre former for interaktivitet, som udvikler læse- og indlæringsoplevelsen og gør indlæringen sjovere og mere konkret.

Interaktivitet er hands-on, som inddrager brugeren i opgaveløsning, demonstration, analyse og dokumentation.

Interaktive værktøjer: Graftegneren

Graftegneren findes i nogle iBøger® til matematik. Graftegneren tegner grafer ud fra de data, brugeren angiver.

Graftegneren udgør en del af flere af Systimes matematik-iBøger®.

Se og prøv graftegneren her.

Interaktive værktøjer: Regressionsværktøjerne

Regressionsværktøjerne er til lineær regression, potensregression og eksponentiel regression.

Interaktive værktøjer: Selvrettende opgaver

Selvrettende opgaver kan simulere forskellige scenarier og give brugeren en helt ny forståelse af komplekse problemstillinger.

Se og prøv en selvrettende opgave fra Erhvervsøkonomi iBog®

Interaktive værktøjer: Lommeregneren

Systimes egen lommeregner, der dækker behovet på C-niveau. Med indbygget brøkregner og ligningsløser.

Se og prøv lommeregneren her.

Interaktive værktøjer: Vektorfunktioners banekurver

Et interaktivt værktøj til visning af en eller to banekurvers bevægelse over tid. Intervallet skal angives, så det gælder for den valgte banekurve.