Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

Lyd føjer en ekstra dimension til indhold i iBøger® og optræder fx i form af:

  • ord, sætninger og samtaler på fremmedsprog
  • illustration af musikteori, fx toneintervaller
  • lydfiler til download som podcasts
  • og meget andet.

Oplæsninger og udtaleøvelser er især en hjælp for læsesvage og auditivt orienterede elever. I iBøger® er der også mulighed for at få teksten læst op vha. talesyntese.

I iBøger® til fremmedsprog har du mulighed for at høre teksterne læst op af native speakers. Ønskes oplæsning af danske tekster, kan du ved hjælp af fx Adgang for alle eller CD-ORD høre elektronisk oplæsning.

Eksempel på lyd: Udtale

På engelsk foretrækker man som regel at bibeholde rækkefølgen subjekt - verballed - objekt. En særlig fremhævelse af objektet kan i talen ske ved at betone det:

I have never read 'that book 

I have not seen 'her for a long time 

I andre tilfælde kan man vælge en passiv konstruktion i stedet for en aktiv:

This problem will be discussed by the teachers later

I Engelsk Multimediegrammatik iBog® kan du få oplæst udvalgte sætninger ved at klikke på højtalerikonerne og høre, hvordan en indfødt (såkaldt native speaker) udtaler sætningerne.

Eksempel på lyd: Musiklære

I Nøgle til musikken iBog® kan du klikke på noderne for et bestemt toneinterval og høre, hvordan dette interval lyder.

Eksempel på lyd: Oplæsning

Speak and text: Walt Whitman

0:00
0:00

I Hear America Singing (1867)

I hear America singing, the varied carols I hear;

Those of mechanics – each one singing his, as it should be, blithe and strong;

The carpenter singing his, as he measures his plank or beam,

The mason singing his, as he makes ready for work, or leaves off work;

The boatman singing what belongs to him in his boat – the deckhand singing on the steamboat deck;

The shoemaker singing as he sits on his bench – the hatter singing as he stands;

The wood-cutter’s song – the ploughboy’s, on his way in the morning, or at noon intermission, or at sundown;

The delicious singing of the mother – or of the young wife at work – or of the girl sewing or washing –

Each singing what belongs to her and to none else;

The day what belongs to the day – At night, the party of young fellows, robust, friendly,

Singing, with open mouths, their strong melodious songs.