En eNøgle er en kode bestående af tal og bogstaver, der giver adgang til Systimes digitale undervisningsmaterialer - dvs. både iBøger®, eBøger og websites.

  • eNøglen følger med den udgivelse, du køber adgang til.  
  • Når du har gennemført din bestilling, får du automatisk eNøglen i en mail sammen med en vejledning i, hvordan den aktiveres og bruges.
  • Du skal selv aktivere eNøglen på MinKonto.

eNøgle-administration

Skoler kan med fordel udpege en eller flere til at administrere eNøgler købt hos Systime.

Som eNøgle-administrator kan du:

  • slette en bruger
  • udskifte en bruger med en anden bruger.

Det er en betingelse, at den slettede/udskiftede bruger enten før tid har forladt skolen eller skiftet studieretning. I begge tilfælde bevares udløbsdatoen.

Licenserne må ikke administreres som bøger, en gruppe licenser må derfor ikke videregives fra en klasse til en anden.

Administrationen af eNøgler foregår via menupunktet 'Administrer eNøgle' på administratorens 'MinKonto'.

Systime arkiverer alle eNøglers historik, og lukker for adgangen til at administrere, hvis vi registrerer misbrug.

Ønsker du at blive eNøgle-administrator, eller har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 11 00 eller systime@systime.dk

Betingelser for administration af eNøgler

Skolen/administrator skal selv være bekendt med de relevante eNøgler.