Matematikpakken

Materialet indeholder 2 forskellige screeninger og består af:

1. Matematikvanskeligheder, der indeholder følgende tests:

 • vurderingsopgaver
 • talforståelse
 • simple regneoperationer
 • komplekse regneoperationer
 • opmærksomhed og arbejdshukommelse
 • logik og problemløsning

2. Matematikfærdigheder, der indeholder tests indenfor følgende områder:

 • tal- og bogstavregning
 • brøkregning
 • førstegradsligninger
 • andengradsligninger
 • problemregning

Desuden indeholder materialet to generelle tests, som hedder:

 • Matematik I
 • Matematik II

Screeningsmaterialet er målrettet til brug på det første år af ungdomsuddannelsen. Pakken indeholder udførlige lærervejledninger herunder en gennemgang af, hvordan matematikvejleder og lærer identificerer forskellige former for matematikvanskeligheder.

Screeningen for matematikvanskeligheder tester, om elevens grundlag for at lære matematik er i orden, altså om eleven tænker matematik og tal på den rigtige måde.

Screeningen i matematikfærdigheder tester om elevernes færdigheder er i orden, dvs. omfanget af elevernes grundlæggende matematiske kunnen.