Systime

ABaCus er et system til træning af matematikfærdigheder, som giver nem adgang til undervisningsdifferentiering og variation i matematiktimerne.

Ved køb af pakken Basis får I over 250.000 unikke opgaver inddelt efter emne og sværhedsgrad er det muligt at lade eleverne arbejde individuelt eller i grupper med adaptiv træning, hvor både de svage og stærke elever møder opgaver på netop deres niveau.

ABaCus indeholder også aktiviteterne: rutinetræning, opgavesæt, arbejdsark og peer learning.

Både lærer og elev får detaljeret feedback og kan følge med i udviklingen. ABaCus Matematik dækker alle emner og alle niveauer i matematik på stx, hf, htx og hhx.

Ved køb af pakken Basis + Elevtræning er det også muligt for eleverne selv at starte træningsaktiviteter, uden at læreren kan se deres svar.

Ved køb af pakken Basis + Elevtræning + Lærebog medfølger en komplet lærebog til grundforløb, C- og B-niveau.

Adaptiv træning
Svarer man rigtigt bliver opgaverne sværere, og svarer man forkert, bliver opgaverne lettere. Læreren vælger emne og varighed.

Rutinetræning
Her kan eleverne træne snævert i specifikke færdigheder som fx brøkregning og ligningsløsning, og på den måde opnå rutine.

Opgavesæt
Alle eleverne får et sæt opgaver, som læreren har udvalgt på forhånd. Læreren har dog mulighed for at give eleverne ens opgaver men med forskellige talværdier. Velegnet som selvrettende prøver eller screening. Matematikscreeningerne fra Systime Screening indgår fra skoleåret 2023/24 som opgavesæt i ABaCus Matematik. 

Arbejdsark
Opgaver som løses ved at skrive et åbent tekstsvar. Eleverne kan løse opgaverne direkte i ABaCus eller indsætte screenshots fra deres foretrukne CAS-værktøj. Kan fx bruges som aflevering, hvor læreren hurtigt kan gennemgå og give point til elevernes besvarelser.

Peer learning
Med Peer Learning-aktiviteten kan man sætte sin klasse i gang med åbne opgaver, som løses i grupper, der herefter giver hinanden feedback.

For yderligere info eller login gå til abacus.dk

Vælg produkt for at læse mere

ABaCus Matematik

Vælg dit produkt
Fra 22,00 DKK Ekskl. moms
close

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hold dig opdateret på fagspecifikke nyheder, nye udgivelser, gratis webinarer og events.
Tilmeld dig her