Systime

Se eller gense webinarer

 

Alle fag

Læringsdesign – en introduktion

Gør undervisningen mere aktiv med læringsdesign – og differentiering mere realistisk.

Se webinaret

Hybrid undervisning der virker

Få inspiration og tips til din hybride undervisning.

Se webinaret

Vidensmønstre

Inddrag basal videnskabsteori, når du vejleder dine SRP-elever.

Se webinaret

Velkommen til den nye iBog

Få en kort rundtur i iBogens nye, forbedrede design.

Se webinaret

 

Afsætning

Afsætning: Nye cases i Marketing

Forfatter Morten Haase og redaktør Søren Seest Marquart viser rundt i de nye cases i udgivelsen Marketing. 

Se webinaret

Almen sprogforståelse

AP: Justerede læreplan – erfaringer og inspiration

Et inspirationsoplæg til undervisning i almen sprogforståelse efter den justerede læreplan.

Se webinaret

 

Astronomi og fysik

Fra ingenting til det uendelige: Universets fantastiske historie

Tag med på en rejse gennem Universets fantastiske historie med nedslag i de vigtigste opdagelser.

Se webinaret

Lær dine elever at fjernstyre et teleskop i Australien

Observer nattehimlen set fra Australien med Det Fjernstyrede UndervisningsTeleskop (FUT), som er et gratis tilbud fra Aarhus Universitet.

Se webinaret

 

Billedkunst

Inspiration til billedkunstundervisningen

Få ny inspiration til at tilrettelægge undervisningen i billedkunst med udgangspunkt i iBogen Kunstens stemmer.

Se webinaret

 

Biologi, bioteknologi og matematik

Virus

Bliv introduceret til emnet virus og få forslag til, hvordan du kan undervise i det.

Se webinaret

 

Dansk

Bliv opdateret på ny litteratur

Se en præsentation af årets litterære udgivelser fra Gyldendal.

Se webinaret

Litteraturens genveje

Få indblik i litteraturhistoriens foranderlige felt, og hvilke konsekvenser nye tilgange kan få for både valg af tekst, forfatter og periodebeskrivelser.

Se webinaret

Klimalitteratur

Dyk ned i den klimalitteratur, som de seneste år har sat sit markante præg på dansk litteratur.

Se webinaret

Store nyheder

Hør om de journalistiske afdækninger, der begyndte som nyhedshistorier og endte i historiebøgerne. 

Se webinaret

 

Engelsk

Worlds of English – nye veje 

Forfatterne præsenterer den nye, opdaterede udgave. 

Se webinaret

Værklæsning i engelskundervisningen

Få nye idéer til værklæsning i engelskundervisningen.

Se webinaret

Funktionel grammatik i engelskundervisningen

Hør om funktionel grammatik i engelskundervisningen med udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb og med vægt på praktiske eksempler.

Se webinaret

Litteraturhistorie i engelskundervisningen

Gør undervisningen i litteraturhistorie i engelsk spændende og vedkommende for eleverne.

Se webinaret

Digital didaktik i engelsk

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i engelskundervisningen.

Se webinaret

 

Erhvervsjura

Elevaktivering og variation i faget erhvervsjura

Få ny inspiration til variation og differentiering i din undervisning i erhvervsjura med en række didaktiske øvelser, der i høj grad aktiverer og involverer eleverne.

Se webinaret

 

Filosofi og idéhistorie

Overvågning, magt og frihed

Lær dine elever at forholde sig til emnet overvågning – på et politisk plan såvel som eksistentielt.

Se webinaret

Arabisk filosofi

Få en ny og nuanceret vinkel på arabisk kultur gennem et indblik i dens tidlige filosofiske tradition.

Se webinaret

 

Fransk

Le bon choix

Arbejd med fransk grammatik på nye måder i fransk med denne anvendelsesorienterede tilgang.

Se webinaret


 

Fysik

Sensorer

Tilrettelæg et forløb om emnet elektriske kredsløb med udgangspunkt i sensorer og få inspiration til tværfaglige forløb.

Se webinaret

Digital didaktik i fysik

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i fysikundervisningen.

Se webinaret

 

Historie

Anden Verdenskrig og krigen i erindringskulturen

Få et perspektiv på selve Anden Verdenskrig, herunder hvad der blev husket og glemt i erindringskulturen.

Se webinaret

Globalisering 1850-1914

Bliv klogere på, hvordan arbejdet med komparation i historiefaget – ikke mindst i forbindelse med de større opgaver – kan gribes an.

Se webinaret

Historieeksamen efter ny ordning

Hør om erfaringer med historieeksamen efter ny ordning.

Se webinaret

Henrik Kauffmann og dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter 1864

Bo Lidegaard og Michael Klos sætter lys på tre forhold i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Se webinaret

 

 

Informatik

Informatik: UX design – ny inspiration til din undervisning

Interaktionsdesign og design af digitale brugeroplevelser er i fokus.
Se webinaret

 

Innovation, VØ, AFS, EØ og Erhvervscase

Problembaseret undervisning i de merkantile fag

Få konkret inspiration til, hvordan du kan arbejde med problembaseret undervisning i de merkantile fag.

Se webinaret


 

Kemi

Kemi

En introduktion til Mars som emne i kemiundervisningen, samt en indsigt i, hvordan elevernes viden fra Kemi C kan bringes i spil i forhold til at forstå rejsen til Mars og opbygningen af en base på Mars’ overflade.

Se webinaret

 

Latin

Den nye latinbog og didaktisering

Se tre konkrete eksempler på, hvordan elevens faglige udgangspunkt og arbejdet med tekstlæsning, grammatik og indholdsforståelse hænger sammen og understøtter hinanden.

Se webinaret


 

Matematik

Kom godt i gang med ABaCus

Se aktiviteten ‘Adaptiv træning’, hvor eleverne løser opgaver, der løbende tilretter sig til deres niveau, og aktiviteten ‘Quiz’, hvor eleverne får et sæt opgaver, som læreren har udvalgt på forhånd.

Se webinaret

Peer Learning og skriftlige afleveringer i ABaCus

Se, hvordan man med Peer Learning-aktiviteten kan sætte sin klasse i gang med åbne opgaver, som løses i grupper. Se også aktiviteten ‘Arbejdsark’ og mere specifikt, hvordan man kan bruge dem som selvrettende afleveringer, hvor hver elev får unikke opgavesæt.

Se webinaret

Digital didaktik i matematik

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i matematikundervisningen.

Se webinaret

 

Matematik og samfundsfag

Samarbejde mellem matematik B og samfundsfag A

Få eksempler på samarbejdsmuligheder mellem matematik B og samfundsfag A.

Se webinaret


 

Oldtidskundskab

Kunsten at se på monumenter

Hør om fordelene ved at lade kunsten spille en central rolle i oldtidskundskabsundervisningen.

Se webinaret


 

Psykologi

Kreative øvelser i psykologi

Bliv klogere på sjove, tankevækkende og anderledes øvelser, som er nemme at gå til og bruge i psykologiundervisningen.

Se webinaret


 

Religion

Sikhisme

Få inspiration og lyst til at undervise i den spændende og eksotiske religion Sikhisme.

Se webinaret

Etik i det senmoderne samfund

Hør, hvordan man kan arbejde både enkeltfagligt og tværfagligt med sekulære etiske emner.

Se webinaret

 

Samfundsfag

Demokrati og valg – med kommunalvalget som case

Kom tæt på det nære demokrati i undervisningen. Med udgangspunkt i kommunalvalget 2021 får du bud på aktiviteter og forløb, der kan gøre arbejdet med valget levende for eleverne.

Se webinaret

Aktualitet i undervisningen

Hør, hvordan man gør det aktuelle fagligt og det faglige aktuelt. Oplægget giver helt konkrete redskaber til at arbejde med aktualitet i undervisningen.

Se webinaret

Digital didaktik i samfundsfag

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i samfundsfag.

Se webinaret

 

Tysk

Det tyske valg

Få forslag til, hvordan man kan arbejde med det tyske valg, politiske emner og det tyske politiske system i undervisningen.

Se webinaret