Systime

Se eller gense webinarer

 

Alle fag

Digital læsning – Klæd dine elever på til læsning på skærm

Tips til, hvordan  man som underviser kan hjælpe elever med at få mere ud af de tekster, de læser på skærmen

Se webinaret

Hybrid undervisning der virker

Få inspiration og tips til din hybride undervisning.

Se webinaret

Læringsdesign – en introduktion

Gør undervisningen mere aktiv med læringsdesign – og differentiering mere realistisk.

Se webinaret

Velkommen til den nye iBog

Få en kort rundtur i iBogens nye, forbedrede design.

Se webinaret

Vidensmønstre

Inddrag basal videnskabsteori, når du vejleder dine SRP-elever.

Se webinaret

Computational Thinking - hvorfor, hvordan og hvad med ChatGPT?

Hvorfor skal gymnasiet forholde sig til teknologiens udvikling, og hvordan giver Computational Thinking mulighed for at konkretisere og aktualisere arbejdet med kernestof i alle fag?

Se webinaret
Fodspor i evigheden – bæredygtig dannelse og den ny formålsparagraf

I webinaret møder du forfatter og redaktør Mads Strarup og andre af antologiens bidragsydere, der i en fælles samtale vil inspirere dig til videre arbejde med bæredygtighed, læring og pædagogik.
Se webinaret

 

Afsætning

Afsætning: Nye cases i Marketing

Forfatter Morten Haase og redaktør Søren Seest Marquart viser rundt i de nye cases i udgivelsen Marketing. 

Se webinaret

Almen sprogforståelse

AP: Justerede læreplan – erfaringer og inspiration

Et inspirationsoplæg til undervisning i almen sprogforståelse efter den justerede læreplan.

Se webinaret

ABaCus AP – evaluering og træning

Webinaret gennemgår, hvordan du som lærer eller vejleder kan evaluere og træne elevernes færdigheder og faglige niveau med selvrettende opgaver.

Se webinaret

 

Astronomi og fysik

Fra ingenting til det uendelige: Universets fantastiske historie

Tag med på en rejse gennem Universets fantastiske historie med nedslag i de vigtigste opdagelser.

Se webinaret

Lær dine elever at fjernstyre et teleskop i Australien

Observer nattehimlen set fra Australien med Det Fjernstyrede UndervisningsTeleskop (FUT), som er et gratis tilbud fra Aarhus Universitet.

Se webinaret

 

Billedkunst

Inspiration til billedkunstundervisningen

Få ny inspiration til at tilrettelægge undervisningen i billedkunst med udgangspunkt i iBogen Kunstens stemmer.

Se webinaret

 

Biologi, bioteknologi og matematik

Virus

Bliv introduceret til emnet virus og få forslag til, hvordan du kan undervise i det.

Se webinaret

 

Dansk

Bliv opdateret på ny litteratur

Se en præsentation af årets litterære udgivelser fra Gyldendal.

Se webinaret

Litteraturens genveje

Få indblik i litteraturhistoriens foranderlige felt, og hvilke konsekvenser nye tilgange kan få for både valg af tekst, forfatter og periodebeskrivelser.

Se webinaret

Klimalitteratur

Dyk ned i den klimalitteratur, som de seneste år har sat sit markante præg på dansk litteratur.

Se webinaret

Store nyheder

Hør om de journalistiske afdækninger, der begyndte som nyhedshistorier og endte i historiebøgerne. 

Se webinaret

Affektteori og undersøgende litteraturlæsning

Vi sætter fokus på affektteori og giver konkrete bud på, hvordan følelserne kan få en central plads i danskfaget.

Se webinaret

Mundtlighed i dansk – hvorfor og hvordan?

Med afsæt i bogen Mundtlighed i dansk præsenteres, hvordan man kan gribe undervisning i mundtlighed an.

Se webinaret
ABaCus Dansk – evaluering og træning af læse- og skrivefærdigheder

Webinaret gennemgår, hvordan du som lærer eller vejleder kan evaluere og træne elevernes færdigheder og faglige niveau med selvrettende opgaver.
Se webinaret

 

Dansk og mediefag

Mediefag og dansk: Kortfilm og interaktiv filmdidaktik

Med udgangspunkt i udgivelsen SHORTS – kortfilm i undervisningen præsenterer webinaret en ny analytisk tilgang til kortfilm og bud på nyere kortfilm til brug i undervisningen, herunder skandinaviske.
Se webinaret

 

Engelsk

Worlds of English – nye veje 

Forfatterne præsenterer den nye, opdaterede udgave. 

Se webinaret

Den sorte amerikaners stemme i det moderne USA

Nye vinkler på undervisningen om sorte amerikaneres historie, borgerrettigheder, racisme og aktuelle forhold.

Se webinaret

Værklæsning i engelskundervisningen

Få nye idéer til værklæsning i engelskundervisningen.

Se webinaret

Funktionel grammatik i engelskundervisningen

Hør om funktionel grammatik i engelskundervisningen med udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb og med vægt på praktiske eksempler.

Se webinaret

Litteraturhistorie i engelskundervisningen

Gør undervisningen i litteraturhistorie i engelsk spændende og vedkommende for eleverne.

Se webinaret

Digital didaktik i engelsk

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i engelskundervisningen.

Se webinaret

 

Erhvervsjura

Elevaktivering og variation i faget erhvervsjura

Få ny inspiration til variation og differentiering i din undervisning i erhvervsjura med en række didaktiske øvelser, der i høj grad aktiverer og involverer eleverne.

Se webinaret

 

Filosofi og idéhistorie

Overvågning, magt og frihed

Lær dine elever at forholde sig til emnet overvågning – på et politisk plan såvel som eksistentielt.

Se webinaret

Arabisk filosofi

Få en ny og nuanceret vinkel på arabisk kultur gennem et indblik i dens tidlige filosofiske tradition.

Se webinaret

 

Fransk

Le bon choix

Arbejd med fransk grammatik på nye måder i fransk med denne anvendelsesorienterede tilgang.

Se webinaret

Témoignages

Bliv klogere på den franske jødeforfølgelse under 2. Verdenskrig, Arlette Andersens historie og hvordan sproglige øer og en legende tilgang kan styrke motivation og sprogindlæring.

Se webinaret

 

Fremmedsprog

Risk-taking og motivation i fremmedsprog

Hør hvordan man kan motivere eleverne og hjælpe dem med at tage chancer i fremmedsprogsundervisningen.
Se webinaret

 

Fysik

ABaCus Fysik

Differentiér undervisningen med Adaptiv træning, hvor eleverne løser opgaver, der løbende tilpasser sig deres niveau, og aktiviteten Opgavesæt, hvor eleverne får et sæt fysikopgaver, som læreren har udvalgt på forhånd.

Se webinaret

Sensorer

Tilrettelæg et forløb om emnet elektriske kredsløb med udgangspunkt i sensorer og få inspiration til tværfaglige forløb.

Se webinaret

Digital didaktik i fysik

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i fysikundervisningen.

Se webinaret


 

Historie

Anden Verdenskrig og krigen i erindringskulturen

Få et perspektiv på selve Anden Verdenskrig, herunder hvad der blev husket og glemt i erindringskulturen.

Se webinaret

Globalisering 1850-1914

Bliv klogere på, hvordan arbejdet med komparation i historiefaget – ikke mindst i forbindelse med de større opgaver – kan gribes an.

Se webinaret

Historieeksamen efter ny ordning

Hør om erfaringer med historieeksamen efter ny ordning.

Se webinaret

Henrik Kauffmann og dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter 1864

Bo Lidegaard og Michael Klos sætter lys på tre forhold i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Se webinaret

Aktuelle temaer i de danske kvinders historie

Lyt med når forfatter Dorthe Chakravarty dykker ned i temaer som ligestilling, repræsentation, abort og #metoo.

Se webinaret

Xi Jinping og den kinesiske drøm

Hør om de politiske, militære, samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle aspekter i præsident Xi Jinpings visioner for Kinas fremtid.

Se webinaret

Progression i historiefaget

Få inspiration til, hvordan man som historielærer kan skabe en progression i arbejdet med elevernes faglige kundskaber og tænkning, fra man møder dem første gang i 1. g, til de bliver studenter i 3. g.

Se webinaret

 

 

Informatik

Informatik: UX design – ny inspiration til din undervisning

Interaktionsdesign og design af digitale brugeroplevelser er i fokus.
Se webinaret

 

Innovation, VØ, AFS, EØ og Erhvervscase

Problembaseret undervisning i de merkantile fag

Få konkret inspiration til, hvordan du kan arbejde med problembaseret undervisning i de merkantile fag.

Se webinaret


 

 

IØ og samfundsfag

Q&A med forfatter Henrik Kureer – nye grundbøger til IØ og ØkonomiNU

Få en gennemgang af det nye stof og et kig direkte ind i maskinrummet, når forfatter Henrik Kureer gennemgår nyeste udgave af sine populære lærebøger til international økonomi og ØkonomiNU.

Se webinaret

 

Kemi

Kemi

En introduktion til Mars som emne i kemiundervisningen, samt en indsigt i, hvordan elevernes viden fra Kemi C kan bringes i spil i forhold til at forstå rejsen til Mars og opbygningen af en base på Mars’ overflade.

Se webinaret

Kemi

Bliv inspireret til at undervise i lægemiddelkemi med udgangspunkt i 2. udgave af bogen Lægemiddelkemi, der også findes som iBog.

Se webinaret

 

Latin

Den nye latinbog og didaktisering

Se tre konkrete eksempler på, hvordan elevens faglige udgangspunkt og arbejdet med tekstlæsning, grammatik og indholdsforståelse hænger sammen og understøtter hinanden.

Se webinaret


 

Matematik

Kom godt i gang med ABaCus

Se aktiviteten ‘Adaptiv træning’, hvor eleverne løser opgaver, der løbende tilretter sig til deres niveau, og aktiviteten ‘Quiz’, hvor eleverne får et sæt opgaver, som læreren har udvalgt på forhånd.

Se webinaret

Peer Learning og skriftlige afleveringer i ABaCus

Se, hvordan man med Peer Learning-aktiviteten kan sætte sin klasse i gang med åbne opgaver, som løses i grupper. Se også aktiviteten ‘Arbejdsark’ og mere specifikt, hvordan man kan bruge dem som selvrettende afleveringer, hvor hver elev får unikke opgavesæt.

Se webinaret

Digital didaktik i matematik

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i matematikundervisningen.

Se webinaret

ABaCus Matematik – screening og evaluering

Webinaret gennemgår, hvordan du som lærer eller vejleder kan evaluere og træne elevernes færdigheder og faglige niveau med selvrettende opgaver. 

Se webinaret

 

Matematik og samfundsfag

Samarbejde mellem matematik B og samfundsfag A

Få eksempler på samarbejdsmuligheder mellem matematik B og samfundsfag A.

Se webinaret


 

Musik og lydproduktion

Musikalsk produktion

Hør om iBogen Musikalsk produktions nye kapitel, Indspilning og mix, der inkluderer både tekst, lyd, video og interaktivitet.

Se webinaret


 

 

Oldtidskundskab

Kunsten at se på monumenter

Hør om fordelene ved at lade kunsten spille en central rolle i oldtidskundskabsundervisningen.

Se webinaret


 

PLS

Ny grundbog til PLS

Webinaret gennemgår tanker og idéer, der ligger bag den nye udgivelse til teknikfaget PLS, ligesom der gives en kort præsentation af bogens indhold.
Se webinaret

 

Psykologi

Kreative øvelser i psykologi

Bliv klogere på sjove, tankevækkende og anderledes øvelser, som er nemme at gå til og bruge i psykologiundervisningen.

Se webinaret


 

Religion

Sikhisme

Få inspiration og lyst til at undervise i den spændende og eksotiske religion Sikhisme.

Se webinaret

Etik i det senmoderne samfund

Hør, hvordan man kan arbejde både enkeltfagligt og tværfagligt med sekulære etiske emner.

Se webinaret

 

Samfundsfag

Demokrati og valg – med kommunalvalget som case

Kom tæt på det nære demokrati i undervisningen. Med udgangspunkt i kommunalvalget 2021 får du bud på aktiviteter og forløb, der kan gøre arbejdet med valget levende for eleverne.

Se webinaret

Aktualitet i undervisningen

Hør, hvordan man gør det aktuelle fagligt og det faglige aktuelt. Oplægget giver helt konkrete redskaber til at arbejde med aktualitet i undervisningen.

Se webinaret

Digital didaktik i samfundsfag

Få en udførlig introduktion til digital didaktik i samfundsfag.

Se webinaret

Statistikguiden – samfundsfaglig statistik i praksis

Få fif og tricks til hvordan dine elever kan komme godt i gang med at arbejde med samfundsfaglig statistik.

Se webinaret

 

 

Studieområdet

Opgaveguiden til hhx – hjælp til SOP

En række forfattere fortæller i webinaret om, hvordan iBogen Opgaveguiden til hhx kan bruges i skolens arbejde med SOP.

Se webinaret


 

Tysk

Det tyske valg

Få forslag til, hvordan man kan arbejde med det tyske valg, politiske emner og det tyske politiske system i undervisningen.

Se webinaret

Casebaseret undervisning i tysk virksomhedskommunikation

Webinaret tager udgangspunkt i udgivelsen Im Unternehmen, der med en casebaseret tilgang fokuserer på tysk virksomhedskommunikation. 

Se webinaret