Her er alle undersiderne til siden:

Antologi med fokus på de 3 vigtigste migrationsstrømme
til USA fra: Mexico, Cuba og Puerto Rico.

Tekstsamlingen er på spansk, engelsk og ’spanglish’ og rummer prosatekster, digte, sangtekster (herunder én musikvideotekst), vitser skrevet af ’ny-amerikanere’ fra de 3 områder.

De overordnede temaer er: Identitet, integration og det kulturelle møde.

Alle tekster er forsynet med gloser, spørgsmål og varierede opgaver på spansk og engelsk, samt et rigt billedmateriale. Bogen lægger op til tværfaglige samspil i studieretninger, hvor engelsk, spansk og
samfundsfag indgår.

Bemærk venligst: Forlaget kan uden varsel lukke for denne side og dens undersider.