Links

Kapitel 7

Emneopgave 1

Dette link skal benyttes i forbindelse med løsningen af emneopgave 1.
Vælg derefter: Nationalregnskab og betalingsbalance

Emneopgave 2
Linket, som skal benyttes i forbindelse med emneopgaven omhandlende Gajol, kan findes her.

Generelle links

Matlex
Matlex en interaktiv online formelsamling.

Matematiksiderne på EMU
Emu.dk er en undervisningsportal. Deres matematiksider er ganske udmærkede med links til flere interessante sider.

Texas Instruments
På Texas' hjemmeside kan der findes en masse ekstra materiale og applikationer til lommeregneren.

Maple
På universiteter anvendes matematikprogrammet Maple meget.

Derive
Derive er det matematikprogram, der anvendes i vores bogsystem.

MathCad
MathCad er et andet meget anvendt matematikprogram.

Download

3. udgave

Revision af læreplan

Emnet potensfunktioner er nu kernestof, og du kan downloade

Ved genoptryk af bogen bliver disse sider indarbejdet i Matematik C.

Procentregning, potenser og rødder

I 3. udgave har vi valgt ikke at medtage gennemgang af procentregning, potenser og rødder, som optrådte i 2. udgave. Her kan du downloade de to afsnit - procentregning, potenser og rødder.

Derive

Her kan du hente pdf med afsnittet om Derive fra Matematik C, 2. udgave.

Maple 12

Her kan du hente introduktion til maple 12.

Graph

Her kan du hente er en manual til programmet GRAPH.

2. udgave

Kapitel 2

Her findes en liste over forskellige matematiske symboler.
Pdf-format.

Symboloversigt.zip

Kapitel 3

Variationsmål i beskrivende statistik ? supplerende stof til kapitel 3.
Pdf-format

Variationsmaal.zip

Kapitel 6 - Faktorisering af andengradspolynomium

Bevis for faktorisering af et andengradspolynomium.
Pdf-format

FaktoriseringAndengradspolynomium.zip

Kapitel 6 - Nulpunktsformlen

Her findes beviset for nulpunktsformlen.
Pdf-format

Nulpunktsformlen.zip

Kapitel 6 - Toppunktsformlen

Her findes beviset for toppunktsformlen.
Pdf-format

Toppunktsformlen.zip

Lommeregneren TI-84

Vejledning til at få danske tekster på lommeregneren findes her.
Pdf-format

Danske_tekster_paa_TI.zip

Vejledende løsninger

Bemærk venligst: Forlaget kan uden yderligere varsel lukke for denne side.