Kapitel 6 - Lineær programmering

Matematik B 06 Lineaer Programmering

Opgaver - kapitel 6

Opgaver - fra tidligere udgave af Matematik B - kapitel 6

Opgaveløsninger - kapitel 6

Facitliste til øvelser - kapitel 6

Kapitel 7 - Sandsynligheder og fordelinger

Beviser - kapitel 7

Facitliste til øvelser - kapitel 7

Kapitel 8 - Sandsynlighedsregning og stikprøver

Datasæt til eksempler og øvelser - Kapitel 8

Datasæt til opgaver - Kapitel 8

Vejledende løsninger til øvelser - Kapitel 8

Kapitel 9 - Sammenhænge mellem variable

Datasæt til eksempler og øvelser - kapitel 9

Datasæt til opgaver - kapitel 9

Beviser - kapitel 9

Vejledende løsninger til øvelser - kapitel 9

Supplerende stof

Brøkfunktioner

Tangentbestemmelse til irrationelle funktioner

Trigonometri og trekanter

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Download af materiale til ældre udgaver

Kapitel 2
Udledning af toppunktsformlen for en parabel

Kapitel 5

Differentiation af potensfunktioner

Koordinatsystemer og linearitet

Notat, der omhandler beviser for at

-          eksponentialfunktioner bliver lineære i enkeltlogaritmisk papir

-          potensfunktioner bliver lineære i dobbeltlogaritmisk papir

Hent pdf

Supplerende materiale - 3. udgave

Matematik B hhx - 3. udgave

Herunder kan du downloade forskelligt materiale, der supplerer bogen/eBogen Matematik B hhx.

Kapitel 2 - Forskellige funktionstyper

Matematik B 02 Forskellige-funktionstyper

Opgaver - kapitel 2

Opgaver fra tidligere udgave af Matematik B - kapitel 2

Opgaveløsninger - kapitel 2

Facitliste til øvelser - kapitel 2

CAS-opgaver - kapitel 2

CAS-opgaver facitliste - kapitel 2

Kapitel 3 - Differentialregning og tangentbestemmelse

Beviser - Kapitel 3

Facitliste til opgaver - Kapitel 3

Opgaver fra tidligere udgaver - Kapitel 3

Kapitel 4 - Monotoniforhold og ekstrema

Facitliste til opgaver - Kapitel 4

Facitliste til øvelser - Kapitel 4

Kapitel 5 - Irrationelle funktioner, produkt- og brøkfunktioner

Beviser - Kapitel 5

CAS-opgaver - Kapitel 5

Facitliste til øvelser - Kapitel 5

Facitliste til opgaver - Kapitel 5

Facitliste til CAS-opgaver - Kapitel 5

Kapitel 6 - Lineær programmering

Matematik B 06 Lineaer Programmering

Opgaver - kapitel 6

Opgaver fra tidligere udgave af Matematik B - kapitel 6

Opgaveløsninger - kapitel 6

Facitliste til øvelser - kapitel 6

Kapitel 7 - Sandsynligheder og fordelinger

Beviser - kapitel 7

Facitliste til øvelser - kapitel 7

Facitliste til opgaver - kapitel 7

Kapitel 8 - Sandsynlighedsregning og stikprøver

Datasæt til eksempler og øvelser - Kapitel 8

Datasæt til opgaver - Kapitel 8

Vejledende løsninger til øvelser - Kapitel 8

Facitliste til opgaver - Kapitel 8

Kapitel 9 - Sammenhænge mellem variable

Datasæt til eksempler og øvelser - kapitel 9

Datasæt til opgaver - kapitel 9

Beviser - kapitel 9

Vejledende løsninger til øvelser - kapitel 9

Facitliste til opgaver - kapitel 9

Kapitel 10

Eksempler - kapitel 10

Større projekter i statistik med datasæt

Reparation af komponenter

Spørgsmål

Datasæt

Tandlægeundersøgelse

Spørgsmål

Spørgeskema

Datasæt

Globalisering

Spørgsmål

Datasæt

Supplerende stof

Brøkfunktioner

Tangentbestemmelse til irrationelle funktioner

Trigonometri og trekanter

Supplerende materiale - 2. udgave

Kapitel 2
Udledning af toppunktsformlen for en parabel

Kapitel 5

Differentiation af potensfunktioner

Koordinatsystemer og linearitet

Notat, der omhandler beviser for at

-          eksponentialfunktioner bliver lineære i enkeltlogaritmisk papir

-          potensfunktioner bliver lineære i dobbeltlogaritmisk papir

Hent pdf

Vejl. løsninger til tidligere udgaver

Her finder du løsningsforslag til Matematik B.

Løsningerne bliver sjældent opdateret, så bemærk venligst: Der er ingen garanti for, at løsningerne er fejlfrie, hvorfor anvendelsen heraf er på brugerens eget ansvar.

Løsninger til Matematik B - 1. og 2. udgave. Udvalgte kapitler.

Bemærk venligst: Forlaget kan uden yderligere varsel lukke for denne side.