Vejledning - ny læreplan

Vejledning til kernestof til Matematik A efter den nye læreplan

I forbindelse med den nye læreplan er der sket ændringer i kernestoffet. Til hjælp for undervisningen omhandler nedenstående skema en fremhævelse af kapitler, som er kernestof i Matematik A efter den nye læreplan fra 2010 og Råd og Vink fra juni 2012.

Kvadratisk programmering

Kapitel 3 - her kan det anbefales at gennemgå afsnit 2.3 (cirkler) og 2.5 (ellipser)

Trigonometriske funktioner

Kapitel 4

Integralregning

Kapitel 6 - dog skal bemærkes, at afsnit 6.4 (partiel integration) ikke er kernestof

Differentialligninger

Kapitel 7

Vektorregning

Kapitel 1 – dette er dog ikke kernestof, men jf. læreplanen skal der være et forløb i dette emne samt en emneopgave

Vi håber, at dette er til hjælp i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningen.

Venlig Hilsen

Forfatterne

2012

Vejledende løsninger

Her finder du løsningsforslag til Matematik A.

Løsningerne bliver sjældent opdateret, så bemærk venligst: Der er ingen garanti for, at løsningerne er fejlfrie, hvorfor anvendelsen heraf er på brugerens eget ansvar.

Løsninger til Matematik A - 5. udgave

Kapitel 1 - øvelser

Kapitel 1 - opgaver

Kapitel 2 - øvelser

Kapitel 2 - opgaver

Kapitel 3 - øvelser

Kapitel 3 - opgaver

Kapitel 4 - øvelser

Kapitel 4 - opgaver

Kapitel 5 - øvelser

Kapitel 5 - opgaver

Kapitel 6 - øvelser

Kapitel 6 - opgaver

Kapitel 7 - øvelser

Bemærk venligst: Forlaget kan uden yderligere varsel lukke for denne side.