Naturvidenskabeligt grundforløb

Vi havde på Ringkjøbing Gymnasium i skoleåret 2007/2008 Global opvarmning som overordnet emne i det naturvidenskabelige grundforløb. Vi har fire 60-minutters lektioner pr. uge anbragt i faste positioner. Til disse positioner er der knyttet lærere, så fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi er dækket.

I starten af forløbet viste Al Gores film En ubekvem sandhed. Midt i forløbet holdt Maiken Lykke Lolck, ph.d.-studerende på Steno Instituttet, et foredrag for hele årgangen om klimaforandringer og klimaforskning.

På spørgsmålet: Hvor relevant synes du emnet Global opvarmning er? gav mine eleverne 5,6 points på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er bedst.

På spørgsmålet: Hvor godt har det af udleverede undervisningsmaterialet været? gav mine eleverne 5,1 points på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er bedst. Det er dette materiale, der er videreudviklet til bogen.

Med baggrund i elevernes og lærernes positive erfaringer har vi valgt også at arbejde med emnet i skoleåret 2008/2009. Her får vi besøg af iskerneforsker Sune Olander Rasmussen, Center for Is og Klima, Københavns Universitet.

Forløb i almen studieforberedelse

Udvalgte dele af materialet har været anvendt i et forløb om global opvarmning i almen studieforberedelse i 3g i en studieretningsklasse med Engelsk A og Spansk A som studieretningsfag.

Bemærk venligst: Forlaget kan uden yderligere varsel lukke for denne side.