Kristian Jørgensen

I hvilket omfang anvender gymnasierne i dag data til at fremme læring, vejledning og feedback, og hvordan kan Systimes Screening understøtte dette?

I dag afholder vi et seminar for lærere, læse- og matematikvejledere om data og screening på gymnasiet.

Andreas Pihl Kjærsgård, Konsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), stiller skarpt på gymnasiernes anvendelse af it, data og læringsressourcer, og Mathilde Nissen, projektleder på Systime, viser, hvordan man kan arbejde med resultater og feedback i Systimes screeningsværktøj.

Til sidst er der fokus på Screening ifm. gymnasiereformen 2017, hvor deltagerne får indblik i de kommende udviklings- og indholdsmæssige opdateringer.

Læs mere om Systimes screening på screening.systime.dk