Mette Sabroe Bitsch

I næste uge slår Systime dørene op til tre Åbent Hus dage med hver sit faglige fokus. Du kan møde forfatterne til reformklare udgivelser indenfor dansk og historie, sprog, screening og samfundsfag. Vel mødt!

Hvilke pædagogisk og didaktiske overvejelser ligger bag de nye reformklare udgivelser? Det og meget mere kan du få svar på, når Systime i næste uge inviterer undervisere og andre interesserede til Åbent Hus.

Her kan du møde forfatterne til de seneste udgivelser, høre om deres tanker bag og stille spørgsmål til udgivelserne.

Onsdag, torsdag og fredag fra kl 16-18 har vi tilegnet hvert sit fagområde. Det giver dig som underviser mulighed for at blive opdateret om netop dit fag, og desuden får du lejlighed til at møde kollegaer, drøfte fag og udveksle erfaringer.


Vi glæder os til at se dig i næste uge til et par spændende timer i selskab med nogle af vore dedikerede forfattere. Mens forfatterne fortæller om bøgernes vej fra idé til udgivelse, byder vi på et glas og lidt snack.


Vi ses til Åbent Hus hos Systime, Sonnesgade 11, 2. sal, Aarhus C

Her ser du datoer og program for de enkelte dage

Onsdag den 4. oktober - fokus på dansk og historie

Dansk på ny (Læreplan 2017) giver eleven et danskfagligt fundament, der kan bygges videre på i løbet af den fortsatte danskundervisning.

Morfemer giver en udførlig introduktion til sprogets opbygning, betydning og funktion.

Alverdens dansk F er en grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau F.

De seneste fem års litteratur er en aktuel udgivelse, der præsenterer den nye danske og nordiske litteratur.

Israel – en stat i Mellemøsten (Læreplan 2017) giver et solidt grundlag til forståelse af den aktuelle konflikt i Mellemøsten.

Islam i medierne inviterer til at arbejde med aktuelle temaer i islamdebatten.

Grundlæggende IT giver grundige og præcise introduktioner til bl.a. tekstbehandling, regneark, mail og internet.

Torsdag den 5. oktober - fokus på sprog og screening

Por Dios er en interaktiv temaudgivelse om religionskultur i Spanien og Latinamerika.

Grundbog til Tysk B er en udgivelse på vej til tysk, som kommer til at rumme 9 spændende temaer (forventes at udkommer til skolestart 2018).

Ni hao 3 – byder på kinesisk sprog og kultur for begyndere (forventes at udkomme i oktober 2017).

Ind i sproget – hhx og Ind i sproget – stx kommer hele vejen rundt om faget almen sprogforståelse og kan bruges af alle sprogfag inkl. dansk i forbindelse med undervisningen.

The English Handbook er en elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelsk.

A toi la grammaire er en grammatik til fransk målrettet ungdomsuddannelser.

Vis i nyt vindue & Vis i nyt vindue tester elevernes færdigheder online. Med screening kan undervisere og vejledere nemt evaluere elevernes faglige niveau.

Engelsk fortsættergrammatik er baseret på de spørgsmål, som eleverne stiller i engelskundervisning.

Fredag den 6. oktober - fokus på samfundsfag

Deleøkonomi er en temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Konkurrencestaten er en temaudgivelse om konkurrencestaten som mulig afløser for velfærdsstaten.

Sporten i samfundet er en temabog til samfundsfag, som belyser sportens rolle – sociologisk, politisk og økonomisk.

Samf C er en reformklar grundbog til samfundsfag C med tematiske nedslag om bl.a. køn og ligestilling, styreformer og demokratiopfattelser samt sociale og kulturelle forskelle.

SamfNU C er en helt nyskrevet grundbog, der tager reformens krav til faglige kompetencer og didaktik og oversætter dem til noget, der kan bruges i undervisningen i samfundsfag.