Mette Sabroe Bitsch

Læsevejledere har stor gavn af Systimes Screening, som hurtigt identificerer de elever, der har læse- og staveproblemer. Og i engelsk kan Screening hjælpe lærere med at differentiere undervisningen fra begyndelsen.

Som det er obligatorisk for alle, der starter på en gymnasial uddannelse, får også elever på Aarhus Akademi testet deres læse- og stavefærdigheder lige efter skolestart. Screeningen og den efterfølgende understøttende undervisning er højt prioriteret på skolen, hvor alle nye elever bliver testet i blandt andet læsehastighed og kobling af bogstav og lyd.

"Med Systimes Screening og et godt samarbejde med faglærerne, så kommer eleverne godt fra start", fortæller Bianca Bøg Larsen, der er læsevejleder og underviser i engelsk.

Læs hele artiklen her


Copyright Systime A/S 2017