Aysun Eva Ardik

Flugten til Europa er et forsøg på at oplyse og skabe klarhed om "flygtningekrisen", som har været genstand for stor politisk debat. – Der er fri adgang til udgivelsen i hele 2018.

Flugten til Europa er et forsøg på at oplyse og skabe klarhed om "flygtningekrisen", som er dækket massivt i medierne og har været genstand for stor politisk debat.

Det er intentionen, at eleverne med denne udgivelse får en bedre forståelse af de mange faktorer, der førte til "flygtningekrisen" og hvilke politiske og økonomiske udfordringer, vi i Danmark og i EU står over for i fremtiden, hvor vi kan komme til at opleve lignende migrations- og flygtningestrømme.

Gennem arbejdet med Flugten til Europa iBog® bliver eleverne bedre rustet til at kunne tage kritisk stilling til den måde, hvorpå flygtningestrømmen bliver fremstillet og til at sætte den i et historisk og politisk perspektiv.

I slutningen af hvert kapitel er der arbejdsopgaver til eleverne og øvelser, man kan lave fælles på klassen. Øvelserne involverer arbejde med kildemateriale, statistisk og medier, men lægger også op til forhandlingsspil og øvelser, hvor eleverne skal reflektere over deres egne holdninger og opfattelser af fx flygtninge.

Udgivelsen forsøger at komme vidt omkring, men er ikke skrevet på en måde, hvor den skal læses fra start til slut. Den dækker både kernestofområder i samfundsfag og historie og kan med fordel bruges som et tværfagligt forløb i de to fag.

Se Flugten til Europa iBog®

For at tilgå materialet skal du blot logge på MinKonto