Mette Sabroe Bitsch

Om du læser i papirbog eller en iBog, så er en aktiv tilgang afgørende. Her får du fem fif, der fremmer digital læsning

I digitale tekster kan man integrere interaktive værktøjer, som fx notetagning, understregning, søgning i teksten, og funktioner, der gør eleven aktiv i forhold til teksten. På den måde hjælper man eleven med at arbejde aktivt og engageret med teksten og dermed blive i stand til at huske stoffet

Sådan siger Natalia Auer i et interview, vi lavede med hende i forbindelse med hendes ph.d om digital læsning. Her får du fem enkle råd til en aktiv tilgang til digital læsning, der fremmer læring:

  1. Lav en brainstorm før læsning: Hvad ved du allerede om emnet? Tag noter!
  2. Læs opgaven og spørgsmålene igennemfør du starter læsning, så du ved, hvad du skal se efter i teksten - laver noter ved teksten
  3. Læs under tidspres - så bliver du ikke distraheret - sæt uret.
  4. Find hovedpunkter undervejs i læsningen - lav overstregninger og noter
  5. Lav en aftale med din sidemakker i klassen om kort at snakke om, hvad I har læst - fx. forklar begreber for hinanden - kan også laves i et Google Doc

Læs mere om Vis i nyt vindue