Mette Sabroe Bitsch

Lærere og elever på Aarhus Katedralskole har fået adgang til et omfangsrigt materiale af mere end 325 interaktive lærebøger. Det giver lærerne frihed til at afprøve andre materialer end dem, de normalt ville vælge

Mange lærere underviser sædvanligvis efter én grundbog, et par temabøger og ganske ofte adskillige kopiark i løbet af et skoleår. Men sådan fungerer det ikke længere på Aarhus Katedralskole. Her har lærere og elever fået adgang til et komplet digitalt biblioteket med mere end 325 digitale lærebøger målrettet ungdomsuddannelserne. 

Biblioteket fungerer som en database, hvor du kan tilgå de forskellige iBøger® eller søge på et fag, et emne, en person eller en begivenhed. Det vil sige, at lærerne også kan søge i udgivelser til andre fag, uddannelsesretninger og niveauer end dem, de sædvanligvis underviser i. 

På Aarhus Katedralskole underviser Sine Dalsgaard Kristensen i religion og dansk. Hun har brugt iBøger® i sin undervisning i mange år, men det var først indenfor det sidste år, at hun har haft adgang til hele iBiblioteket. 

"I dansk henviser jeg ofte elever til iBiblioteket, hvis de for eksempel skal holde oplæg om et forfatterskab eller et andet emne og har brug for uddybende materiale. Desuden er det en stor fordel i forbindelse med vejledning i tværfaglige forløb som SRP og AT og andre større skriftlige opgaver at kunne henvise eleverne til at bruge "søg i materialer", hvor de ofte kan finde stof om et emne. Mange lærebøger i iBiblioteket har et tværfagligt fokus. Og nogle gange er den litteratur, man finder i iBiblioteket rigeligt," siger Sine Dalsgaard Kristensen.

Læs hele artiklen her