Kender du... til de mange didaktiske muligheder i iBøger®? Vi har netop lanceret en minibog, der viser dig de vigtigste funktioner.

Den er som udgangspunkt tiltænkt engelsklærerne – men tag et kig – også selv om du ikke underviser i engelsk.

Kig i minibogen HER ↑

Med fagpakker giver du dine elever:

  • mulighed for at søge på tværs af alle iBøger® til faget
  • adgang til altid opdaterede materialer
  • adgang til materialer, der tager højde for forskellige læringsstile
  • adgang til relevant viden tilpasset deres faglige niveau
  • mulighed for at få teksten læst højt af native speakers.

Afsætning

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Afsætning 1 (Læreplan 2010) – Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder.

Udgår sommeren 2020.

Afsætning 2 (Læreplan 2010) – Indeholder alle fagets kernestofområder på højere niveau med mere komplekse teoretiske modeller, samt metoder, cases og opgaver.

Udgår sommeren 2020.

Afsætning B til EUX (Læreplan 2017) – Grundbog med metode, opgaver og cases til alle kernestofområder i afsætning B på EUX.

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Digital dannelse – Temaudgivelse, der styrker digitale kompetencer gennem arbejde med nye medier og teknologier samt de etiske dilemmaer, som følger heraf.

Erhvervscase (Læreplan 2017)

Erhvervscase - SO2. – Bringer de økonomiske kompetencer i spil i forhold til casearbejde.

Udgår sommeren 2020.

Marketing - en grundbog i afsætning til GF, B- og A-niveau (Læreplan 2017) – En grundig og velskrevet grundbog i afsætning, som er opdateret med ny teori og modeller.

Online marketing (AdWords) og (SEO) – Temaudgivelse som hjælper til at få styr på de grundlæggende begreber, inden for online marketing.

Oplevelsesøkonomi – Introduktion til oplevelsesøkonomi, suppleret med praktiske eksempler.

Skriv økonomisk – Styrk elevernes skrivekompetencer i de økonomiske fag.

Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse – En værktøjskasse til afsætningsøkonomi med værktøjer som kan downloades.

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.

AT

Kr. 100,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Archimedes – Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

AT og Innovation – Bogen som dækker både elevens og lærerens arbejde med innovation i AT.

Udgår sommeren 2020.

at.systime.dk – Giver dig alle de redskaber du behøver til almen studieforberedelse.

Udgår sommeren 2020.

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Kierkegaard - lidenskabens tænker – fokuserer på fem centrale fænomener, som et menneske kun kan nærme sig og forstå gennem lidenskaben.

Kroppen i tykt og tyndt – er oplagt at bruge i forbindelse med et forløb om kroppen i almen studieforberedelse.

Primus – En grundbog og håndbog til almen studieforberedelse.

Udgår sommeren 2020.

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

USA - historie, samfund, religion (områdestudier) (Læreplan 2010) – Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Udgår sommeren 2020.

Vidensmønstre - tværfaglig refleksion i AT (Læreplan 2010) – En elevhenvendt grundbog til AT.

Udgår sommeren 2020.

Vidensmønstre. Basal videnskabsteori i stx (Læreplan 2017) – En elevhenvendt grundbog til SRP og det tværfaglige samspil på stx.

Biologi

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

BioAktivator – Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Biologibogen (Læreplan 2010) – Dækker et bredt udvalg af emner indenfor biologi.

Udgår sommeren 2020.

Biologibogen (Læreplan 2017) – Ny og forbedret udgivelse der dækker et bredt udvalg af emner indenfor biologi.

Global opvarmning – Fire forløb til naturvidenskabeligt grundforløb.

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Biologibogen C - Grundbog til biologi på C-niveau til stx, htx og hf

Dansk

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog på avu.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. D-niveau – Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau D.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. E – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. F-niveau – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog.

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. G-niveau – Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau G.

Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier – Er en indføring i danskfagets 3 stofområder.

Brug litteraturhistorien

En klar og didaktisk gennemtænkt fremstilling af litteraturhistorien fra middelalderen til nutiden.

Dansk fra basis til D – skrevet og tilrettelagt specielt til kursister med indhold i alle niveauer i dansk.

Dansk i praksis – Grundbog til arbejdet med dansk i den nye linjestruktur på hf.

Dansk på ny (Læreplan 2010) – Kom godt i gang med dansk i gymnasiet.

Udgår sommeren 2020.

Dansk på ny (Læreplan 2017) – Introgrundbog til danskfaget.

Eksamensgenrerne dansk stx – Overskuelig præsentation med eksempler, idéer og forslag til opbygningen af den danske stil.

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Grundbog i retorik - at vise og overbevise – Omfattende, moderne grundbog med både retorikfagets kernestof og spændende bud på supplerende stof.

Grundbog til dansk - i de gymnasiale uddannelser – rummer alt til dansk i det treårige forløb på gymnasiet.

Grundbog til medier i dansk – Lettilgængelig guide til arbejdet med medier i dansk.

Guide til skriftlig dansk i hf (Læreplan 2017) – Hf-elevens guide til at arbejde med skrivning gennem hele hf- forløbet.

Håndbog til dansk - Litteratur, sprog, medier – Grundbog til analysearbejdet i dansk.

iDansk – Til niveau F-C

Litteraturhistorien - på langs og på tværs – er en litteraturhistorie i to dele. 

Litteraturens veje – En digital udgave af den enestående litteraturhistorie.

Textanalyse

En unik værktøjskasse til arbejdet med alle slags tekster.

Træn dansk - udtale og ordforråd – Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog.

Ved vejen

En klassisk fortælling i en tilgængelig og overskuelig udgave med tekster, billeder, musik og filmklip.

Temabog

Computerspil i dansk

En danskfaglig værktøjskasse til arbejdet med computerspil.

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem – En tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven.

Danske forfattere – Et overblik over danske forfattere fra 60'erne frem til nutiden.

Den iscenesatte virkelighed. Fra nyheder til reality – En grundig indføring i analyse af tv-programmer.

Det sproglige i dansk – En opgavebaseret grundbog til arbejdet i dansk.

Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet – specifikt rettet mod danskfaget og dets undervisning på ungdomsuddannelserne.

De seneste fem års litteratur – Aktuel bog der præsenterer den nye danske og nordiske litteratur.

Eksistentialisme i dansk Fra Kierkegaard til Sonnergaard – En klar gennemgang af eksistentialisme fra Kierkegaard til senmodernitet.

Galskab i litteraturen – Galt og normalt – temabog med perspektiver.

Genrefilm og filmgenrer er en Interaktiv basisbog til arbejdet med genrefilm i mediefag og dansk på de gymnasiale uddannelser.

Grundtvig. Introduktion og tekster er en grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning.

Kom i mål med skrivning - FED – Opgavebaseret grundbog til træning af de eksamensrelevante genrer på avu-dansk.

Kom i mål med skrivning - Basis og G – En opgavebaseret iBog® til træning af de grundlæggende skrivehandlinger.

Kreative produktioner i dansk
32 øvelser sætter fokus på skriveglæde og sprogets muligheder.

Litterære klassikere på film – Unikt undervisningsmateriale til dansk og mediefag om adaptationer.

Livretter. Mad i kunst og litteratur – En bog om maden som æstetisk og eksistentielt anliggende.

Lyrik - når sproget spiller – Elevaktiverende grundbog til lyrikanalyse.

Lær dansk med tv-serier – En række undervisningsforløb til danskundervisning for voksne udlændinge.

Morfemer

En udførlig introduktion til sprogets opbygning, betydning og funktion.

Netværker. Digitale medier i dansk – særligt om internet og digitale medier til danskundervisningen.

Sprog i brug - sproghandlinger og kommunikation – Et nytænkende, engagerende undervisningsmateriale om sproget som det faktisk bruges. 

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse dansk og engelsk – Til litteraturarbejdet i dansk og engelsk i de gymnasiale uddannelser.

Træn dansk - udtale og ordforråd – Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog.

Antologi

At læse Karen Blixen – En udgivelse der indeholder en række centrale og meget forskelligartede tekster af Karen Blixen.

Jakob Ejersbos univers

En omfattende antologi med tekster fra det nyklassiske forfatterskab.

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for unge og voksne.

 

Litteraturens huse – En omfattende, men overskuelig litteraturantologi med danske, nordiske og internationale tekster fra den norrøne tid til i dag

Andet

Metoder i dansk – En overskuelig og nødvendig indføring i fagets metoder og tekstbegreber.

Ny skriftlighed - En brugsbog – Et rum for skriftlig progression – i dansk og på tværs af fag.

Rod i sproget – en introduktion til grammatikken i alle dens afskygninger.

Skriftlig dansk i hf - på nettet. Grundbog & øvelser – Lær at skrive og at gå til eksamen i skriftlig dansk i hf.

Udgår sommeren 2020.

Skriveøvelser til dansk

Håndbog til træning af de grundlæggende færdigheder i skriftlig fremstilling.

Sprog og skriftlighed - Sprog og skriftlighed er en tværfaglig iBog®.

Sproget arbejder – Målrettet det sproglige arbejde i dansk på de gymnasiale uddannelser.

Styr på sproget - grammatiske øvelser - En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de mest typiske grammatiske fejl.

Tal og skriv! – En grundbog til arbejdet med skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed - og dermed også til den ny skriftlighed.

Engelsk

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

BusinessLike iBogen har fokus på erhvervslivet og den historiske udvikling.

Departures – Engelsk antologi med oplæsninger, mange varierede opgaver og interaktive opgaver.

Engelsk til EUD/EUX - En tekst- og opgavebaseret udgivelse, der henvender sig til EUD/EUX-målgruppen

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

FED engelsk - Task-based Business English – iBogen dækker niveauerne F, E og D til engelsk på EUD/EUX.

From Where You Are - Engelsk grundbog – Engelsk grundbog med video, oplæsning og interaktivitet.

 

From Where You Are 2 – 30 kapitler med tekster og arbejdsspørgsmål.

From Where You Are - engelsk/engelsk – An English, digital anthology with literary and non-fiction texts.

New American Frontiers – En temabaseret grundbog der berører samtidige brudflader i det moderne USA.

Now you are talking – Henvender sig til engelsk på begynderniveau.

Relations

Tekst- og opgavebaseret udgivelse på niveauerne F, E og D.

The English Handbook – En elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelskfaget.

Turning Points

En novellesamling til brug i 8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.

Upside Down

Grundbog med skønlitterære og sagprosatekster, oplæsninger ved native speakers, varierede opgaver, interaktive opgaver og paneldiskussioner.

Temabog

Active Business Communication – Giver en opdatering af konventioner inden for engelsk virksomhedskommunikation.

American History – En fængende præsentation af amerikansk historie fra den tidlige kolonisationsperiode.

CCC – Company, Culture and Communication – Fokus er på det merkantile aspekt – inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Horror – Temaudgivelse der med klassiske og nyere tekster, belyser og diskuterer horrorlitteraturen.

Into Business – introducerer eleverne for retailing, company profiles, entrepreneurs og fashion i Storbritannien.

Into Global Business – Fortsætterantologi til engelsk på hhx.

New Zealand - Temaudgivelse om hvilken type samfund New Zealand er.

Perspectives on Religious Criticism - the Challenge of Globalization – The book offers a constructive way of developing worldview literacy.

The Island of Ireland – giver et billede af øens udvikling fra slutningen af 1990erne og frem til i dag.

Antologi

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse dansk og engelsk – Til litteraturarbejdet i dansk og engelsk i de gymnasiale uddannelser.

The Big Picture – engelsk antologi med oplæsninger og interaktive opgaver om genre og sprog.

Udgår sommeren 2020.

Through literary landscapes – En litteraturhistorisk tekstantologi, der dækker over perioderne: Romanticism, The Victorian Age, Modernism og Postmodernism.

Worlds of English – Denne engelske begynderantologi omfatter: Language and Culture - om det engelske sprogs udvikling fra oldengelsk til globalt engelsk.

Worlds of English - engelsk/engelsk – An English, digital anthology with literary and non-fiction texts.

Worlds of Now – Med aktuelle tekster dækker udgivelsen emnerne identity, risk society, modern lives og globalization.

Grammatik

Engelsk fortsættergrammatik. Questions and Answers – Baseret på de spørgsmål, som eleverne stiller i engelskundervisningen

Engelsk grundgrammatik

Udgivelsen besvarer alle basisspørgsmål om engelsk grammatik.

Engelsk Multimedie Grammatik – Et interaktivt undervisningsmateriale til engelsk.

Starters

Engelsk, interaktiv grammatik med mange øvelser.

Udgår sommeren 2020.

Talking Grammar

Engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde.

Andet

Building English – Engelsksproget udgivelse om det tekniske sprog og de processer, der indgår i bygningskonstruktion og planlægning.

Creative Writing – gennemgår analyse af forskellige tekstgenrer – fiktion og non-fiktion.

Engelsk Basis til G

Denne grundbog hjælper med opbygning af et ordforråd, som både kan bruges i undervisningen og uden for klasserummet. Basis- og G-niveau.

Focus on Culture - Cultural Encounters – Introduktion til forskellige teoretikeres ideer om kulturbegrebet samt en beskrivelse af forskellige kulturkarakteristika.

Intercultural Encounters – Engelsk udgivelse med fokus på kulturelle aspekter og kulturmøder.

Kultur på arbejde/Culture at work dansk/engelsk – Behandler krydsfeltet mellem kulturforståelse og forretningsverdenen.

Fransk, italiensk, spansk og tysk

Kr. 60,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med fagene på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Aus aktuellem Anlass – Fokus på tekster fra Tyskland, Østrig og Schweiz.

Berliner Leben

Tysk begyndergrundbog med oplæsninger, grammatik og interaktive opgaver.

Bonjour Lyon – Fransk begyndersystem med en stærk fortælling og rød tråd.

Début 1

Aktuel bog der giver et godt indblik af det moderne Frankrig.

Début 2 – Début 2 er en del af begyndersystemet Début 1-3.

Début 3 – Début 3 tager udgangspunkt i autentiske tekster om emner, der vedrører de unges liv i nutidens Frankrig.

Dein Deutschland - tysk fortsættergrundbog – En interaktiv antologi med skønlitterære tekster og sagprosa på tysk.

El Sur

En lærerig spanskbog der bl.a tilbyder lydklip og oplæsning af tekster af native speakers.

Franskbogen

Fransk begyndergrundbog med oplæsning af tekster, billeder og interaktive opgaver til grammatik.

FranskNU

En samling af bøger med fokus på fransk sprog, kultur og et indblik i de forskellige områder i Frankrig.

Tysk B - Grundbog til tysk – Tysk B er en ny grundbog til tyskfaget og dækker kernestoffet til b-niveau.

Passaparola 1 – Begyndersystem til italiensk.

Temabog

Canal Commerce – En introduktion til fransk erhvervssprog.

Ein Gespräch mit Mike Fröhnel – Mike Fröhnels erindringer fra sin tid i DDR og konfrontationer med Stasi.

El deporte rey – Behandler via fodbold emner som uafhængighed, kønsforskelle og spansk nationalkarakter.

En la pandilla somos familia – Videobaseret undervisningsmateriale til spansk, som lægger op til samarbejde med samfundsfag, engelsk og religion.

Frit Fransk – Lær fransk ved at tale det – gennem øvelser og memokort indlæres fransk, ved at bruge sproget.

Historias de Amor - Espacios – En samling af 6 moderne litterære spanske tekster, der alle centrerer sig om emnet kærlighed.

México en perspectiva – En interview- og artikelbaseret udgivelse om det mexicanske kønsrollesystem.

Niemals vergessen – Bearbejdningen af bl.a. nationalsocialismen og erindringen af fortiden sættes under ny lup.

Por Dios – En introduktion til Spaniens og Latinamerikas mangfoldige og farvestrålende religionskultur.

Spansk virksomhedskommunikation – Spansk virksomhedskommunikation til spansk på hhx.

Spontant Spansk

Oplæsning og øvelser i kommunikationstræning på spansk.

Tysk du kan tale

Eleverne arbejder med frit talesprog, og de træner samtidig et mere og mere korrekt tysk.

Tysk virksomhedskommunikation – Introduktion til kulturforskelle og deres betydning i erhvervsmæssig sammenhæng.

Grammatik

A toi la grammaire

En grammatik målrettet ungdomsuddannelser.

Gramática Básica
Interaktiv begyndergrammatik til spansk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi – En komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Multimedie Grammatik Deutsch - Hier gehts lang – Tysk grammatik med et omfangsrigt interaktivt øvelsesmateriale.

Tysk basisgrammatik

Kendskab til de grundlæggende regler i tysk grammatik. Kan bruges fra begyndere til let øvede.

Fysik

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Exoplaneter – informerer om andre solsystemer end dét vi lever i.

FysikABbogen 1 (Læreplan 2017) – Grundbog med kernestof og supplerende stof til fysik på B- og A-niveau.

FysikABbogen 1 (Læreplan 2010) – Komplet fysiksystem der gennemgår kernestof og supplerende stof i kort og overskuelig form.

Udgår sommeren 2020.

FysikABbogen 2 (+1) (Læreplan 2017) – Kernestof og supplerende stof til fysikundervisningen.

 

FysikABbogen 2 (Læreplan 2010) – En fortsættelse på FysikABbogen 1.

Udgår sommeren 2020.

FysikCbogen (Læreplan 2010) – Kernestof og supplerende stof til fysikundervisningen med interaktive opgaver.

Udgår sommeren 2020.

FysikCbogen (Læreplan 2017) – Grundbog til fysik C på stx.

Global opvarmning – Fire forløb til naturvidenskabeligt grundforløb.

Middelalderens naturvidenskab – En temabog til historie og fysik.

Orbit A (+B) htx (Læreplan 2017) – Grundbog til fysikundervisningen på htx A-niveau.

Orbit A - htx – Grundbog til fysikundervisningen på htx A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Orbit A (+B) stx – Interaktiv grundbog til fysik A på stx.

Orbit BA - stx (Læreplan 2010) – Fysikgrundbog til stx. B- og A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Orbit B htx/eux (Læreplan 2017) – Grundbog til fysik på B-niveau i htx eller eux.

Orbit B - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til fysikundervisningen på B-niveau på stx.

Orbit B htx (Læreplan 2010) – Grundbog til fysikundervisningen på htx B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Orbit C

Grundbog til fysikundervisningen på C-niveau med opgaver og formelsamling.

Sensorer - Anvendt el-lære – En temaudgivelse til arbejdet med emnet elektriske kredsløb i fysik på stx og htx.

Gennemførsel og vejledning

Kr. 40,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Den ny skriftlighed - skriv i alle fag. – Ny skriftlighed i alle fag på over 100 inspirerende måder.

Fag og læsning (hf) – Kursistens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på hf.

Fag og læsning (hhx) – Elevens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på hhx.

Fag og læsning (htx) – Elevens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på htx.

Fag og læsning (stx) – Elevens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på stx.

Studievaner på hf (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til introduktions- og værkstedsundervisningen.

Udgår sommeren 2020.

Studievaner på hhx (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Studievaner på htx (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning.

Udgår sommeren 2020.

Studievaner på stx (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på stx.

Udgår sommeren 2020.

Historie

Kr. 125,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Civilisationernes verdenshistorie - Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500 – En ny slags grundbog, der anlægger et nyt perspektiv på historien efter 1500.

Danmark: Tider og temaer

En nytænkt og omfattende iBog® til danmarkshistorien.

Grundbog til Danmarkshistorien

En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede.

Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund – Grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe.

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv (2019-udgave) – En moderne verdenshistorie bestående af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie.

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv – er en moderne verdenshistorie, der består af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie.

Verden før 1914 i dansk perspektiv – er en arbejdsbog bestående af kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode.

Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til historie på hhx, der matcher faglige mål og kernestof i læreplan 2017.

Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2010) – Grundbog til samtidshistorie på hhx - med kildetekster, videoer og interaktive opgaver.

Temabog

Afrikas historie
Temaudgivelse om Afrikas historie, der udfolder mødet mellem europæere og afrikanere fra 1400-tallet til i dag.

Archimedes - Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem – En tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven.

Den kolde krig – beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig ud fra helt nye vinkler.

Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth – et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie.

De danske kvinders historie

Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? – USA's historie fra 1900 til valget i 2016 til historieundervisningen på stx, hhx og hf.

Enevældens tid – En problembaseret tilgang til Danmarks historie i perioden 1660-1789.

Globalisering 1850 -1914 - Da verden blev mindre – Denne udgivelse giver en kernefaglig beskrivelse af tiden fra 1850-1914, ''da verden blev mindre''.

Grundtvig. Introduktion og tekster er en grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning.

Historiefaglig arbejdsbog – Elevaktiverende metodebog til historieundervisningen på stx, hhx, hf og htx.

Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund – Grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe.

Israel - En stat i Mellemøsten – Et solidt grundlag til forståelse af den aktuelle konflikt i Mellemøsten.

Middelalderens naturvidenskab – En temabog til historie og fysik.

Modstandsbevægelsen – En temabog om modstandskampen til undervisningen i historie og opgaveskrivning.

Radikalisering og terrorisme – Aktuel temabog til religion C og B på stx og hf.

Romerrigets historie - fremstillinger og kilder – En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald.

Terror eller frihedskamp – Et nytænkt og levende undervisningsmateriale til historie.

Tal og køn – bruger køn som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark.

Verden efter de store opdagelser, 1500-1750 – En beskrivelse af verden de første 250 år efter de store opdagelser – specielt fokuseret på de spanske og portugisiske besiddelser.

Idræt

Kr. 70,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Idræt B (Læreplan 2017) – Grundbog til idræt, niveau B.

Idræt B - idrætsteori (Læreplan 2010) – Idrætsteori på b-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Idræt C - teori i praksis (Læreplan 2010) – Teori og praksis i idært på c-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Idræt C - teori i praksis (Læreplan 2017) – En grundbog til Idræt C.

Kroppen i tykt og tyndt – er oplagt at bruge i forbindelse med et forløb om kroppen i almen studieforberedelse.

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Innovation

Kr. 90,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Digital dannelse – Temaudgivelse, der styrker digitale kompetencer gennem arbejde med nye medier og teknologier samt de etiske dilemmaer, som følger heraf.

i.systime.dk - Innovation og entreprenørskab – Innovation til alle uddannelsesområder.

INNO - din grundbog til innovation og foretagsomhed – En let og kortfattet bog, der på samme tid giver eleverne lyst til at gøre noget selv og anvende de centrale faglige modeller og kernestoffet fra faget.

Innovation – Lærebog om innovative processer i virksomheder og samfundet.

Innovationsantologi - 12 forskellige bud på innovation – Tekstsamling om innovation.

Udgår sommeren 2020.

Innovationsgrundbogen C – En helt ny casebaseret grundbog til faget på C-niveau, der lægger sig tæt op af den nye læreplan og dækker fagets kernestof.

Innovationsgrundbogen Entreprenørskab og intraprenørskab – Fyldig og gennemarbejdet teoretisk grundbog til innovationsundervisning med veldokumenterede cases og eksempler.

Innovationshjulet - innovation i alle fag – En let og kortfattet bog med forløb, der på samme tid giver eleverne lyst til at gøre noget selv og anvende de centrale faglige modeller og kernestoffet fra faget.

Iværksættermaskinen – en guide til at starte egen virksomhed.

Oplevelsesøkonomi – Introduktion til oplevelsesøkonomi, suppleret med praktiske eksempler.

21st century mindset – Ny udgivelse sætter fokus på 21st century mindset.

Kultur- og samfundsfaggruppen

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Billeder på integration – kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår.

Fornyet fokus på kultur – Indeholder en introduktion til forskellige teoretikeres ideer om kulturbegrebet samt en beskrivelse af forskellige kulturkarakteristika.

Integration og demokrati – er et bidrag til debatten om integration og demokrati.

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Kampen for det gode samfund - Historie, samfund, religion – Det gode samfund under lup.

KulturNU – Et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk.

Kultur og samfund - Grundbog (Læreplan 2017) – En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på hf.

 

Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på hf – indeholder det fælles fundament for arbejdet i kultur- og samfundsfaggruppen.

Udgår sommeren 2020.

Mystik – Fokus på mystik i buddhisme, kristendom og islam.

 

Radikalisering og terrorisme – Aktuel temabog til religion C og B på stx og hf.

Religion og etik - grundbog til etik i religionsfaget – Grundbog til etik i religionsfaget.

Religion og tradition

Udgangspunkt i dokumentarfilmen A Breaking Taboo – om blandingsreligiøse ægteskaber i Indien.

Religionernes verden på video – et oplagt supplement til Systimes trykte grundbøger til religionsfaget.

Sikhisme – Grundbog om sikhisme.

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

USA - historie, samfund, religion (områdestudier) (Læreplan 2010) – Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Udgår sommeren 2020.

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Matematik

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Lærebog i matematik A1 stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 1. år.

Lærebog i matematik A2 (+A1) stx (Læreplan 2017) – Kernestof og supplerende stof til matematik A-niveau på stx - 2. år.

Lærebog i matematik A3 (+A2+A1) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 3. år.

Lærebog i matematik B1 stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik B-niveau på stx på 1. år.

Lærebog i matematik - B1 (Læreplan 2010) – Grundbog til matemaitk B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Lærebog i matematik B2 (+B1) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matemaitk B på stx.

Lærebog i matematik B2 (+B1) - stx (Læreplan 2010) – Grundbog til matemaitk B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Lærebog i matematik Bind 1 (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Lærebog i matematik Bind 2 (+1) (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Lærebog i matematik Bind 3 (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Lærebog i matematik Bind 4 (+3+2+1) (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Lærebog i matematik hhx 1 – Grundbog til matematikundervisningen på hhx på 1. år.

Lærebog i matematik hhx 2 (+1) – Grundbog til matematikundervisningen på hhx på 2. år.

Lærebog i matematik hhx 3 (+2+1) – Lærebog i matematik hhx 3 er beregnet til matematikundervisningen på hhx på 3. år.

MAT A (+B) htx (Læreplan 2017) – En grundbog til matematik på A-niveau på htx.

Matematik A (+B+C) hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på hhx.

Matematik B (+C) hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på hhx 2. år - niveau B og A.

 

Matematik C - hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på hhx 1. år.

Matvideo – En unik samling af videoklip, der gennemgår matematiske emner til C-, B- og A-niveau.

MAT A1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 1. år.

MAT A1 stx (Læreplan 2010) – Grundbog del 1 til faget Matematik A-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

MAT A2 (+A1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog del 2 til faget Matematik A-niveau på stx.

MAT A2 (+A1) stx – Grundbog til faget Matematik A-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

MAT A3 (+A2+A1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 3. år.

MAT A3 (+A2+A1) stx – Grundbog del 3 til Matematik på stx A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

MAT C til B (+C) stx – Grundbog der opgraderer fra c- til b-niveau.

Udgår sommeren 2020.

MAT A (+B2+B1) htx (Læreplan 2010) – Grundbog til Matematik på A-niveau - htx.

Udgår sommeren 2020.

MAT B1 - htx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik B på hhx.

MAT B1 - htx (Læreplan 2010) – Grundbog til faget Matematik B-niveau på htx.

Udgår sommeren 2020.

MAT B1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog del 1 til faget Matematik B-niveau på stx.

MAT B1 - stx (Læreplan 2010) – Grundbog til Matematik på stx B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

MAT B (+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på B-niveau på hf.

MAT C - hf (Læreplan 2017) – Grundbog til Matematik på Hf C-niveau.

MAT B2 (+B1) htx (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik B-niveau på htx.

Udgår sommeren 2020.

MAT B2 (+B1) stx (Læreplan 2010) – Grundbog til faget Matematik B-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

MAT B (+C) hf – Grundbog til Matematik på Hf B-niveau.

MAT B til A (+B2+B1) stx – Grundbog til Matematik på stx fra B til A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

MAT C - hf (Læreplan 2010) – Grundbog til Matematik på Hf C-niveau.

Udgår sommeren 2020.

MAT C (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik C-niveau på stx på 1. år.

MAT C stx (Læreplan 2010) – Grundbog til faget Matematik C-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

MAT stx grundforløb – Grundforløb til faget Matematik på stx.

Plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik niveau C på hhx.

Plus 1 hhx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx - 1. år.

Udgår sommeren 2020.

plus 2 (+1) hhx (eux) (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx og eux – 2. år

Plus 2 (+1) hhx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx.

Udgår sommeren 2020.

plus 3 (+2+1) hhx (Læreplan 2017) – Udgivelsen retter sig mod matematik på tredje år på hhx.

Plus 3 (+2+1) hhx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Plus A1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus A1 stx er alt på én platform.

Plus A1 stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

plus A2 (+A1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – 2. del af system til matematik A på stx.

Plus A2 (+A1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

plus A3 (+A2+A1+Grundforlob) stx (Læreplan 2017) – 3. del af system til matematik A på stx.

Plus A3 (+A2+A1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

plus A (+B+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A på hf.

Plus A (+B+C) hf (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på hf.

Udgår sommeren 2020.

Plus B1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus B1 stx er alt på én platform.

plus B2 (+B1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – 2. del af system til matematik B på stx.

Plus B1 stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Plus B2 (+B1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Plus B (+ C) hf (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på hf.

Udgår sommeren 2020.

plus B (+C) hf (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

plus B til A (+B2+B1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – En fortsættelse af plus B stx, som opgraderer fra B- til A-niveau i matematik på stx.

Plus B til A (+B2+B1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Plus C hf (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik C på stx.

Udgår sommeren 2020.

Plus C - hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik C på hf.

Plus C (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus C stx er alt på én platform.

Plus C - stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik C på stx.

Udgår sommeren 2020.

plus C til B (+C+Grundforlob) stx (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Plus C til B (+ C) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Udgår sommeren 2020.

plus - fra basis til D

Grundbog til matematik – niveau basis, G, F, E og D.

Plus Grundforløb - stx (Læreplan 2017) – Matematik til grundforløbet på stx.

Plus 2 (+1) eux merkantil (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på eux merkantil – C-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

MAT B (+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på B-niveau på hf.

Temabog

Archimedes - Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

Matematikfilosofi – søger at give matematikfilosofien nye dimensioner.

Matematisk bevissamling – en komplet samling af matematiske beviser, der dækker kernestof på alle niveauer til stx, hhx, hf og htx.

Matsamf – Med et ben i hvert fag er det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde modelleringer.

Matematik 123 - Matematikhjælp til unge – Til elever med specifikke matematikvanskeligheder.

Matematikkens veje – En matematisk antologi der samler en række vigtige matematikudgivelser.

Opgavesamling

MAT A3 stx - opgaver – Opgavesamling til Mat A3 stx.

Udgår sommeren 2020.

MAT AB1 - stx - opgaver (Læreplan 2010) – Opgavesamling til Mat A1 stx og Mat B1 stx.

Udgår sommeren 2020.

MAT AB1 stx - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til MAT A1 stx og MAT B1 stx.

MAT AB2 stx - opgaver – Opgavesamling til Mat A2 stx og Mat B2 stx.

Udgår sommeren 2020.

MAT AB2 stx opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til matematik på B- og A-niveau på stx på 2. år.

MAT B hf - opgaver – Opgavesamling til Mat B hf.

Udgår sommeren 2020.

MAT B hf - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til Mat B hf.

MAT B til A stx - opgaver – Opgavesamling til Mat A fra B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Oldtidskundskab

Kr. 50,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Antikkens hjerne. Antikkens tanker om sundhed og sygdom – En antik vinkel på historiske og aktuelle diskussioner om sygdom og sundhed, tro og videnskab.

Menanders Gnavpotten og Den Nye Komedie – Alt du skal bruge til et nyt dramaforløb i oldtidskundskab.

Paideia - grundbog til oldtidskundskab – Omfattende grundbog til støtte af tekstlæsning og arbejde med kunst i faget oldtidskundskab.

Prometheusmyten - græske myter fra antikken til det 21. århundrede – En temabog om Prometheusmyten til undervisning i oldtidskundskab.

Sofokles "Kvinderne i Trachis" - Herakles' død – En klassisk tragedie i ny oversættelse - med perspektivtekster.

Psykologi

Kr. 100,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Evolutionspsykologi – Temabog til faget psykologi – niveau C og B

Politisk psykologi – Forskning og praktiske eksempler fra den politiske hverdag.

Psykologiens veje (Læreplan 2017) 

Undersøgelser i psykologi

Religion

Kr. 75,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Afro-caribisk religion – Levende skriftløse religioner.

Begrebsnøglen til religion - Teori og metode – Øvelsesbaseret håndbog med de centrale religionsfaglige begreber (C- og B–niveau)

Buddhisme - introduktion og tekster – Grundbog og tekstsamling til arbejdet med buddhisme i religion på de gymnasiale uddannelser.

Grundbogen til Religion C – Faglig og metodisk grundviden til religion C.

Grundtvig. Introduktion og tekster – Velegnet til både særfaglige og tværfaglige forløb på de gymnasiale uddannelser.

Islam i medierne – Elevaktiverende lærebog til religion C og B.

Jødedom - tro og praksis – Grundbog til arbejdet med jødedom (Religion C og B)

Klassisk og moderne islam – iBogen udfordrer stereotype forestillinger om islam som en monolitisk størrelse.

Kristendom - tro og praksis – Grundbog og tekstsamling til arbejdet med kristendom på de gymnasiale uddannelser (c- og b-niveau)

Kristendomskritik i medierne – Multimedial lærebog til religion C og B.

MODERNITET - kristendom og etik – Essaysamling velegnet til religion på de gymnasiale og videregående uddannelser.

Myter til tiden - fantasy og religion (stx/hf) – Interaktiv og multimedial lærebog til religion C og B.

Mystik – Fokus på mystik i buddhisme, kristendom og islam.

 

Perspectives on Religious Criticism - the Challenge of Globalization – The book offers a constructive way of developing worldview literacy.

Radikalisering og terrorisme – Aktuel temabog til religion C og B på stx og hf.

Religionshistoriske hovedværker – Uddrag af værker fra verdensreligionerne til de gymnasiale og videregående uddannelser.

Religionskritik – Multimedial og opgavebaseret lærebog til religion c og b.

Religionsportalen

Interaktiv og multimedial lærebog til religion med kildetekster, videoer og interaktive opgaver.

Religionernes verden på video – et oplagt supplement til Systimes trykte grundbøger til religionsfaget.

Religion: Teori, Fænomenologi, Metode Grundbog til religion B – Grundbog til religion B.

Religion & psykologi – Opgavebaseret lærebog til religion c og b.

Religion og etik - grundbog til etik i religionsfaget – Grundbog til etik i religionsfaget.

Religion og tradition

Udgangspunkt i dokumentarfilmen A Breaking Taboo – om blandingsreligiøse ægteskaber i Indien.

Sikhisme – Grundbog om sikhisme.

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Varanasi - hinduismens brændpunkt – Grundbog til hinduismen.

Samfundsfag

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde – International politik til samf på A-niveau med tekster, video og opgaver.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

PolitikNU - holdninger, magt og poltiske systemer (Læreplan 2017) – Grundbog i politik til A-niveau lavet til de nye læreplaner.

PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer – En grundbog om dansk politik til samfundsfag på A-niveau.

Samf C
En grundig og gennemarbejdet introduktion til samfundsfag på C-niveau.

SamfNU B (Læreplan 2017) – En helt ny reformaktuel grundbog til samfundsfag på B-niveau.

SamfNU - htx B (Læreplan 2010) – Den altid aktuelle grundbog i samfundsfag.

Udgår sommeren 2020.

SamfNU - stx & hf B (Læreplan 2010) – Den altid aktuelle grundbog i samfundsfag.

Udgår sommeren 2020.

Samfundsfag B (Læreplan 2017) – Samfundsfag B er en grundbog til ungdomsuddannelserne med kernestof, temaer og opgaver.

Samfundsfag B&C – Grundbog til samfundsfag, niveau C og B på Stx/HF.

Udgår sommeren 2020.

Samfundsfag til hf – Grundbog til samfundsfag målrettet hf på C- og B-niveau.

SamfNU C (Læreplan 2017) – Grundbog til samfundsfag på c-niveau.

Samfundsfag C (Læreplan 2017) – Letlæst og grundig indføring i samfundsfag på C-niv.

SociologiNU – Grundbog til Sociologi på A-niveau.

Sociologisk SET – En introduktion til sociologi til samfundsfag på B- og A-niveau.

Sociologiske steder – En grundbog i sociologi til gymnasiet, men kan også bruges som temabog i forbindelse med forløb i undervisningen eller til skriftlige opgaver.

SamfNU htx (Læreplan 2017) – SamfNU HTX er en helt ny grundbog til samfundsfag på HTX på C- og B-niveau, der følger reform 2017.

ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi (Læreplan 2017) – Grundbog til samfundsfag der gennemgår de vigtigste teorier og begreber i samfundsøkonomi i et klart og tydeligt sprog.

ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi – En grundbog i økonomi til samfundsfag på A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

avu SAMF D – Lettilgængelig teoretisk gennemgang med eksempler og aktiverende opgaver.

avu SAMF G – Samfundsfag til AVU på G-niveau.

Temabog

Billeder på integration – kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår.

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Bysociologi – til Samfundsfag på A- og B-niveau.

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Demokrati - globale og nationale udfordringer – Udgivelsen stiller det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor demokrati?

Energipolitik – En introduktion til dansk energipolitik til samfundsfag.

Europa på vej – Grundbog om EU til samfundsfag niveau A, B og C.

Flugten til Europa – Denne iBog handler om flygtningestrømmen til Europa frem til 2018.

Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver (Læreplan 2010) – Samfundsvidenskabelige perspektiver på globaliseringen.

Identitet og senmodernitet - Med stress som case – En introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress.

Integration og demokrati – er et bidrag til debatten om integration og demokrati.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Kina - politik, økonomi og samfund – Temabog om politik, økonomi og samfund i Kina.

Konkurrencestaten Danmark
Temabog til samfundsfag om konkurrencestaten.

KulturNU – Et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk.

Matsamf – Med et ben i hvert fag er det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde modelleringer.

MedierNU - massemedier og menings- dannelse – En video-grundbog til arbejdet med medier og meningsdannelse.

Udgår sommeren 2020.

Politisk psykologi – Forskning og praktiske eksempler fra den politiske hverdag.

Ret og rimelighed
En introduktion til retssystemet til samfundsfag.

Storbritannien - politik, økonomi og samfund – Storbritannien - historisk, politisk og økonomisk.

Sporten i samfundet
Temabog om sportens rolle i samfundet.

Tal og køn – bruger køn som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark.

Tyskland - politik, økonomi og samfund – Temabog om politik, økonomi og samfund i Tyskland.

Verden og den arabiske udfordring – Temabog om Verden og den arabiske udfordring efter Det Arabiske Forår.

USA - politik, økonomi og samfund – En temaudgivelse om USA.

Andet

Knæk koden - skriftlig eksamen i samfundsfag – Giver en god mulighed for at stilladsere elevernes måde at skrive studentereksamen i samfundsfag.

MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder – Samfundsfaglige metoder til ungdomsuddannelserne.

ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi (Læreplan 2017) – Grundbog til samfundsfag der gennemgår de vigtigste teorier og begreber i samfundsøkonomi i et klart og tydeligt sprog.

ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi – En grundbog i økonomi til samfundsfag på A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Grønland - historie, samfund, religion (områdestudier) – Arbejd fokuseret med Grønland.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Virksomhedsøkonomi

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Erhvervscase (Læreplan 2017)

Erhvervscase - SO2. – Bringer de økonomiske kompetencer i spil i forhold til casearbejde.

Udgår sommeren 2020.

Skriv økonomisk – Styrk elevernes skrivekompetencer i de økonomiske fag.

Virksomhedsøkonomi A (Læreplan 2010) – Virksomhedsøkonomi til A-niveau på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Virksomhedsøkonomi B (Læreplan 2010) – Virksomhedsøkonomi til B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Virksomhedsøkonomi (Læreplan 2017) – Virksomhedsøkonomi til A+B-niveau på hhx.

Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018) – Alt hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau på studieåret på EUX.

Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX – Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX er en udgivelse til et forsøgsfag på merkantil EUX, hvor undervisningen i fagene erhvervsøkonomi og virksomhedsøkonomi gennemføres som ét forløb på såvel grundforløb som studieåret.

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.