Med fagpakker giver du dine elever:

  • mulighed for at søge på tværs af alle iBøger® til faget
  • adgang til altid opdaterede materialer
  • adgang til materialer, der tager højde for forskellige læringsstile
  • adgang til relevant viden tilpasset deres faglige niveau.

Afsætning

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media (Afsætning 1 (Læreplan 2010))

Afsætning 1 (Læreplan 2010) – Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Afsætning 2 (Læreplan 2010) – Indeholder alle fagets kernestofområder på højere niveau med mere komplekse teoretiske modeller, samt metoder, cases og opgaver.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Afsætning B til EUX (Læreplan 2017) – Grundbog med metode, opgaver og cases til alle kernestofområder i afsætning B på EUX.

Edit media (Afsætning F-C til EUD/EUX (Læreplan 2019))

Afsætning F-C til EUD/EUX (Læreplan 2019) – Denne iBog® åbner faget med autentiske videocases, gennemgående eksempler og motiverende opgaver.

Edit media (Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom)

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Edit media ()

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Edit media ()

Digital dannelse – Temaudgivelse, der styrker digitale kompetencer gennem arbejde med nye medier og teknologier samt de etiske dilemmaer, som følger heraf.

Edit media ()

Erhvervscase (Læreplan 2017)

Edit media ()

Erhvervscase - SO2. – Bringer de økonomiske kompetencer i spil i forhold til casearbejde.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Marketing - en grundbog i afsætning til GF, B- og A-niveau (Læreplan 2017) – En grundig og velskrevet grundbog i afsætning, som er opdateret med ny teori og modeller.

Edit media ()

Online marketing (AdWords) og (SEO) – Temaudgivelse som hjælper til at få styr på de grundlæggende begreber, inden for online marketing.

Edit media ()

Oplevelsesøkonomi – Introduktion til oplevelsesøkonomi, suppleret med praktiske eksempler.

Edit media ()

Skriv økonomisk – Styrk elevernes skrivekompetencer i de økonomiske fag.

Edit media ()

Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse – En værktøjskasse til afsætningsøkonomi med værktøjer som kan downloades.

Edit media ()

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.

AT

Kr. 100,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media ()

Archimedes – Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

Edit media ()

AT og Innovation – Bogen som dækker både elevens og lærerens arbejde med innovation i AT.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

at.systime.dk – Giver dig alle de redskaber du behøver til almen studieforberedelse.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Edit media ()

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Edit media ()

Kierkegaard - lidenskabens tænker – fokuserer på fem centrale fænomener, som et menneske kun kan nærme sig og forstå gennem lidenskaben.

Edit media ()

Kroppen i tykt og tyndt – er oplagt at bruge i forbindelse med et forløb om kroppen i almen studieforberedelse.

Edit media ()

Primus – En grundbog og håndbog til almen studieforberedelse.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Edit media ()

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Edit media ()

USA - historie, samfund, religion (områdestudier) (Læreplan 2010) – Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Vidensmønstre - tværfaglig refleksion i AT (Læreplan 2010) – En elevhenvendt grundbog til AT.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Vidensmønstre. Basal videnskabsteori i stx (Læreplan 2017) – En elevhenvendt grundbog til SRP og det tværfaglige samspil på stx.

Biologi

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media (Biologibogen C hf)

Biologibogen C hf – Grundbogen til Biologi på C-niveau hf.

Edit media (Biologibogen C)

Biologibogen C - Grundbog til biologi på C-niveau til stx, htx og hf

Edit media ()

BioAktivator – Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Edit media (Biologibogen )

Biologibogen 2017 er en helhedsløsning med både kernestof, arbejdsspørgsmål og opgaver.

Edit media (Global opvarmning)

Global opvarmning – Fire forløb til naturvidenskabeligt grundforløb.

Edit media ()

Biologibogen (Læreplan 2010) – Dækker et bredt udvalg af emner indenfor biologi.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (Skak - alle fag på ét bræt)

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Dansk

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Edit media (Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis)

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog på avu.

Edit media (Alverdens dansk - dansk som andetsprog. D-niveau)

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. D-niveau – Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau D.

Edit media (Alverdens dansk - dansk som andetsprog. E)

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. E – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog.

Edit media (Alverdens dansk - dansk som andetsprog. F-niveau)

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. F-niveau – Øvelsesbaseret grundbog til dansk som andetsprog.

Edit media (Alverdens dansk - dansk som andetsprog. G-niveau)

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. G-niveau – Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau G.

Edit media ()

Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier – Er en indføring i danskfagets 3 stofområder.

Edit media (Brug litteraturhistorien)

Brug litteraturhistorien

En klar og didaktisk gennemtænkt fremstilling af litteraturhistorien fra middelalderen til nutiden.

Edit media ()

Dansk fra basis til D – skrevet og tilrettelagt specielt til kursister med indhold i alle niveauer i dansk.

Edit media (Dansk i praksis)

Dansk i praksis – Grundbog til arbejdet med dansk i den nye linjestruktur på hf.

Edit media ()

Dansk på ny (Læreplan 2010) – Kom godt i gang med dansk i gymnasiet.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Dansk på ny (Læreplan 2017) – Introgrundbog til danskfaget.

Edit media (Eksamensgenrerne dansk stx)

Eksamensgenrerne dansk stx – Overskuelig præsentation med eksempler, idéer og forslag til opbygningen af den danske stil.

Edit media ()

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Edit media ()

Grundbog i retorik - at vise og overbevise – Omfattende, moderne grundbog med både retorikfagets kernestof og spændende bud på supplerende stof.

Edit media ()

Grundbog til dansk - i de gymnasiale uddannelser – rummer alt til dansk i det treårige forløb på gymnasiet.

Edit media (Grundbog til medier i dansk)

Grundbog til medier i dansk – Lettilgængelig guide til arbejdet med medier i dansk.

Edit media (Guide til skriftlig dansk i hf (Læreplan 2017))

Guide til skriftlig dansk i hf (Læreplan 2017) – Hf-elevens guide til at arbejde med skrivning gennem hele hf- forløbet.

Edit media ()

Håndbog til dansk - Litteratur, sprog, medier – Grundbog til analysearbejdet i dansk.

Edit media ()

iDansk – Til niveau F-C

Edit media (Litteraturhistorien - på langs og på tværs)

Litteraturhistorien - på langs og på tværs – er en litteraturhistorie i to dele. 

Edit media (Litteraturens veje)

Litteraturens veje – En digital udgave af den enestående litteraturhistorie.

Edit media ()

Textanalyse

En unik værktøjskasse til arbejdet med alle slags tekster.

Edit media (Textur - Tekstarbejde i dansk)

Textur - Tekstarbejde i dansk – Nyskabende grundbog med tæt samspil mellem metodisk tekstundersøgelse og danskfaglig tekstproduktion.

Edit media ( Træn dansk - udtale og ordforråd)

Træn dansk - udtale og ordforråd – Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog.

Edit media ()

Ved vejen

En klassisk fortælling i en tilgængelig og overskuelig udgave med tekster, billeder, musik og filmklip.

Temabog

Edit media (https://computerspilidansk.systime.dk/)

Computerspil i dansk

En danskfaglig værktøjskasse til arbejdet med computerspil.

Edit media ()

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem – En tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven.

Edit media ()

Danske forfattere – Et overblik over danske forfattere fra 60'erne frem til nutiden.

Edit media ()

Den iscenesatte virkelighed. Fra nyheder til reality – En grundig indføring i analyse af tv-programmer.

Edit media ()

Det sproglige i dansk – En opgavebaseret grundbog til arbejdet i dansk.

Edit media ()

Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet – specifikt rettet mod danskfaget og dets undervisning på ungdomsuddannelserne.

Edit media (De seneste fem års litteratur)

De seneste fem års litteratur – Aktuel bog der præsenterer den nye danske og nordiske litteratur.

Edit media ()

Eksistentialisme i dansk Fra Kierkegaard til Sonnergaard – En klar gennemgang af eksistentialisme fra Kierkegaard til senmodernitet.

Edit media (Galskab i litteraturen)

Galskab i litteraturen – Galt og normalt – temabog med perspektiver.

Edit media (Genrefilm og filmgenrer )

Genrefilm og filmgenrer er en Interaktiv basisbog til arbejdet med genrefilm i mediefag og dansk på de gymnasiale uddannelser.

Edit media ( Grundtvig. Introduktion og tekster )

Grundtvig. Introduktion og tekster er en grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning.

Edit media ()

Kom i mål med skrivning - FED – Opgavebaseret grundbog til træning af de eksamensrelevante genrer på avu-dansk.

Edit media ()

Kom i mål med skrivning - Basis og G – En opgavebaseret iBog® til træning af de grundlæggende skrivehandlinger.

Edit media ()

Kreative produktioner i dansk
32 øvelser sætter fokus på skriveglæde og sprogets muligheder.

Edit media ()

Litterære klassikere på film – Unikt undervisningsmateriale til dansk og mediefag om adaptationer.

Edit media ()

Livretter. Mad i kunst og litteratur – En bog om maden som æstetisk og eksistentielt anliggende.

Edit media ()

Lyrik - når sproget spiller – Elevaktiverende grundbog til lyrikanalyse.

Edit media (Lær dansk med tv-serier)

Lær dansk med tv-serier – En række undervisningsforløb til danskundervisning for voksne udlændinge.

Edit media ()

Morfemer

En udførlig introduktion til sprogets opbygning, betydning og funktion.

Edit media ()

Netværker. Digitale medier i dansk – særligt om internet og digitale medier til danskundervisningen.

Edit media ()

Sprog i brug - sproghandlinger og kommunikation – Et nytænkende, engagerende undervisningsmateriale om sproget som det faktisk bruges. 

Edit media ()

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse dansk og engelsk – Til litteraturarbejdet i dansk og engelsk i de gymnasiale uddannelser.

Edit media ( Træn dansk - udtale og ordforråd)

Træn dansk - udtale og ordforråd – Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog.

Antologi

Edit media ()

At læse Karen Blixen – En udgivelse der indeholder en række centrale og meget forskelligartede tekster af Karen Blixen.

Edit media ()

Jakob Ejersbos univers

En omfattende antologi med tekster fra det nyklassiske forfatterskab.

Edit media (Læs mere - skriv mere)

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for unge og voksne.

 

Edit media ()

Litteraturens huse – En omfattende, men overskuelig litteraturantologi med danske, nordiske og internationale tekster fra den norrøne tid til i dag

Andet

Edit media (Guide til skriftlig dansk hhx/eux)

Guide til skriftlig dansk hhx/eux - Elevens guide til eksamen i skriftlig dansk på hhx/eux.

Edit media ()

Metoder i dansk – En overskuelig og nødvendig indføring i fagets metoder og tekstbegreber.

Edit media ()

Ny skriftlighed - En brugsbog – Et rum for skriftlig progression – i dansk og på tværs af fag.

Edit media ()

Rod i sproget – en introduktion til grammatikken i alle dens afskygninger.

Edit media ()

Skriftlig dansk i hf - på nettet. Grundbog & øvelser – Lær at skrive og at gå til eksamen i skriftlig dansk i hf.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Skriveøvelser til dansk

Håndbog til træning af de grundlæggende færdigheder i skriftlig fremstilling.

Edit media (Sprog og skriftlighed)

Sprog og skriftlighed - Sprog og skriftlighed er en tværfaglig iBog®.

Edit media ()

Sproget arbejder – Målrettet det sproglige arbejde i dansk på de gymnasiale uddannelser.

Edit media (Styr på sproget)

Styr på sproget - grammatiske øvelser - En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de mest typiske grammatiske fejl.

Edit media ()

Tal og skriv! – En grundbog til arbejdet med skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed - og dermed også til den ny skriftlighed.

Engelsk

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Edit media (BusinessLike)

BusinessLike iBogen har fokus på erhvervslivet og den historiske udvikling.

Edit media ()

Departures – Engelsk antologi med oplæsninger, mange varierede opgaver og interaktive opgaver.

Edit media (Engelsk til EUD/EUX)

Engelsk til EUD/EUX - En tekst- og opgavebaseret udgivelse, der henvender sig til EUD/EUX-målgruppen

Edit media (EUD10)

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Edit media ()

FED engelsk - Task-based Business English – iBogen dækker niveauerne F, E og D til engelsk på EUD/EUX.

Edit media ()

From Where You Are - Engelsk grundbog – Engelsk grundbog med video, oplæsning og interaktivitet.

 

Edit media ()

From Where You Are 2 – 30 kapitler med tekster og arbejdsspørgsmål.

Edit media ()

From Where You Are - engelsk/engelsk – An English, digital anthology with literary and non-fiction texts.

Edit media ()

New American Frontiers – En temabaseret grundbog der berører samtidige brudflader i det moderne USA.

Edit media ()

Now you are talking – Henvender sig til engelsk på begynderniveau.

Edit media ()

Relations

Tekst- og opgavebaseret udgivelse på niveauerne F, E og D.

Edit media ()

The English Handbook – En elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelskfaget.

Edit media ()

Turning Points

En novellesamling til brug i 8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.

Edit media ()

Upside Down

Grundbog med skønlitterære og sagprosatekster, oplæsninger ved native speakers, varierede opgaver, interaktive opgaver og paneldiskussioner.

Temabog

Edit media ()

Active Business Communication – Giver en opdatering af konventioner inden for engelsk virksomhedskommunikation.

Edit media ()

American History – En fængende præsentation af amerikansk historie fra den tidlige kolonisationsperiode.

Edit media ()

CCC – Company, Culture and Communication – Fokus er på det merkantile aspekt – inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Edit media ()

Horror – Temaudgivelse der med klassiske og nyere tekster, belyser og diskuterer horrorlitteraturen.

Edit media ()

Into Business – introducerer eleverne for retailing, company profiles, entrepreneurs og fashion i Storbritannien.

Edit media ()

Into Global Business – Fortsætterantologi til engelsk på hhx.

Edit media (New Zealand)

New Zealand - Temaudgivelse om hvilken type samfund New Zealand er.

Edit media ()

Perspectives on Religious Criticism - the Challenge of Globalization – The book offers a constructive way of developing worldview literacy.

Edit media ()

The Island of Ireland – giver et billede af øens udvikling fra slutningen af 1990erne og frem til i dag.

Antologi

Edit media (Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse dansk og engelsk)

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse dansk og engelsk – Til litteraturarbejdet i dansk og engelsk i de gymnasiale uddannelser.

Edit media ()

The Big Picture – engelsk antologi med oplæsninger og interaktive opgaver om genre og sprog.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (Through literary landscapes )

Through literary landscapes – En litteraturhistorisk tekstantologi, der dækker over perioderne: Romanticism, The Victorian Age, Modernism og Postmodernism.

Edit media ()

Worlds of English – Denne engelske begynderantologi omfatter: Language and Culture - om det engelske sprogs udvikling fra oldengelsk til globalt engelsk.

Edit media ()

Worlds of English - engelsk/engelsk – An English, digital anthology with literary and non-fiction texts.

Edit media ()

Worlds of Now – Med aktuelle tekster dækker udgivelsen emnerne identity, risk society, modern lives og globalization.

Grammatik

Edit media ()

Engelsk fortsættergrammatik. Questions and Answers – Baseret på de spørgsmål, som eleverne stiller i engelskundervisningen

Edit media ()

Engelsk grundgrammatik

Udgivelsen besvarer alle basisspørgsmål om engelsk grammatik.

Edit media ()

Engelsk Multimedie Grammatik – Et interaktivt undervisningsmateriale til engelsk.

Edit media ()

Starters

Engelsk, interaktiv grammatik med mange øvelser.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Talking Grammar

Engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde.

Andet

Edit media ()

Building English – Engelsksproget udgivelse om det tekniske sprog og de processer, der indgår i bygningskonstruktion og planlægning.

Edit media ()

Creative Writing – gennemgår analyse af forskellige tekstgenrer – fiktion og non-fiktion.

Edit media ()

Engelsk Basis til G

Denne grundbog hjælper med opbygning af et ordforråd, som både kan bruges i undervisningen og uden for klasserummet. Basis- og G-niveau.

Edit media ()

Focus on Culture - Cultural Encounters – Introduktion til forskellige teoretikeres ideer om kulturbegrebet samt en beskrivelse af forskellige kulturkarakteristika.

Edit media ()

Intercultural Encounters – Engelsk udgivelse med fokus på kulturelle aspekter og kulturmøder.

Edit media ()

Kultur på arbejde/Culture at work dansk/engelsk – Behandler krydsfeltet mellem kulturforståelse og forretningsverdenen.

Fransk, italiensk, spansk og tysk

Kr. 60,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med fagene på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Edit media ()

Aus aktuellem Anlass – Fokus på tekster fra Tyskland, Østrig og Schweiz.

Edit media ()

Berliner Leben

Tysk begyndergrundbog med oplæsninger, grammatik og interaktive opgaver.

Edit media ()

Bonjour Lyon – Fransk begyndersystem med en stærk fortælling og rød tråd.

Edit media ()

Début 1

Aktuel bog der giver et godt indblik af det moderne Frankrig.

Edit media (Début 2)

Début 2 – Début 2 er en del af begyndersystemet Début 1-3.

Edit media ()

Début 3 – Début 3 tager udgangspunkt i autentiske tekster om emner, der vedrører de unges liv i nutidens Frankrig.

Edit media ()

Dein Deutschland - tysk fortsættergrundbog – En interaktiv antologi med skønlitterære tekster og sagprosa på tysk.

Edit media ()

El Sur

En lærerig spanskbog der bl.a tilbyder lydklip og oplæsning af tekster af native speakers.

Edit media ()

Franskbogen

Fransk begyndergrundbog med oplæsning af tekster, billeder og interaktive opgaver til grammatik.

Edit media ()

FranskNU

En samling af bøger med fokus på fransk sprog, kultur og et indblik i de forskellige områder i Frankrig.

Edit media (Tysk B - Grundbog til tysk)

Tysk B - Grundbog til tysk – Tysk B er en ny grundbog til tyskfaget og dækker kernestoffet til b-niveau.

Edit media (Passaparola 1)

Passaparola 1 – Begyndersystem til italiensk.

Temabog

Edit media ()

Canal Commerce – En introduktion til fransk erhvervssprog.

Edit media ()

Ein Gespräch mit Mike Fröhnel – Mike Fröhnels erindringer fra sin tid i DDR og konfrontationer med Stasi.

Edit media ()

El deporte rey – Behandler via fodbold emner som uafhængighed, kønsforskelle og spansk nationalkarakter.

Edit media ()

En la pandilla somos familia – Videobaseret undervisningsmateriale til spansk, som lægger op til samarbejde med samfundsfag, engelsk og religion.

Edit media ()

Frit Fransk – Lær fransk ved at tale det – gennem øvelser og memokort indlæres fransk, ved at bruge sproget.

Edit media ()

Historias de Amor - Espacios – En samling af 6 moderne litterære spanske tekster, der alle centrerer sig om emnet kærlighed.

Edit media (Les contes de fées à nouveau)

Les contes de fées à nouveau – en temabog om eventyr til undervisningen i fransk i gymnasiet.

Edit media (México en perspectiva)

México en perspectiva – En interview- og artikelbaseret udgivelse om det mexicanske kønsrollesystem.

Edit media ()

Niemals vergessen – Bearbejdningen af bl.a. nationalsocialismen og erindringen af fortiden sættes under ny lup.

Edit media (Paris - la grande ville)

Paris - la grande ville – Temabog med både nye og ældre litterære tekster samt oplæsning af tekster.

Edit media ()

Por Dios – En introduktion til Spaniens og Latinamerikas mangfoldige og farvestrålende religionskultur.

Edit media ()

Spansk virksomhedskommunikation – Spansk virksomhedskommunikation til spansk på hhx.

Edit media ()

Spontant Spansk

Oplæsning og øvelser i kommunikationstræning på spansk.

Edit media ()

Tysk du kan tale

Eleverne arbejder med frit talesprog, og de træner samtidig et mere og mere korrekt tysk.

Edit media ()

Tysk virksomhedskommunikation – Introduktion til kulturforskelle og deres betydning i erhvervsmæssig sammenhæng.

Edit media (Ungleichheit in Deutschland)

Ungleichheit in Deutschland – iBogen der kigger på ulighed i Tyskland. 

Grammatik

Edit media ()

A toi la grammaire

En grammatik målrettet ungdomsuddannelser.

Edit media ()

Gramática Básica
Interaktiv begyndergrammatik til spansk.

Edit media ()

Italiensk grundgrammatik - esercizi – En komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Edit media ()

Multimedie Grammatik Deutsch - Hier gehts lang – Tysk grammatik med et omfangsrigt interaktivt øvelsesmateriale.

Edit media (Sprungbrett)

Sprungbrett – En ny tysk grammatik-iBog målrettet gymnasiets b-niveau.

Edit media ()

Tysk basisgrammatik

Kendskab til de grundlæggende regler i tysk grammatik. Kan bruges fra begyndere til let øvede.

Fysik

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media ()

Exoplaneter – informerer om andre solsystemer end dét vi lever i.

Edit media ()

FysikABbogen 1 (Læreplan 2017) – Grundbog med kernestof og supplerende stof til fysik på B- og A-niveau.

Edit media ()

FysikABbogen 1 (Læreplan 2010) – Komplet fysiksystem der gennemgår kernestof og supplerende stof i kort og overskuelig form.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

FysikABbogen 2 (+1) (Læreplan 2017) – Kernestof og supplerende stof til fysikundervisningen.

 

Edit media ()

FysikABbogen 2 (Læreplan 2010) – En fortsættelse på FysikABbogen 1.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

FysikCbogen (Læreplan 2010) – Kernestof og supplerende stof til fysikundervisningen med interaktive opgaver.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

FysikCbogen (Læreplan 2017) – Grundbog til fysik C på stx.

Edit media (Global opvarmning)

Global opvarmning – Fire forløb til naturvidenskabeligt grundforløb.

Edit media ()

Middelalderens naturvidenskab – En temabog til historie og fysik.

Edit media (Orbit A (+B) htx (Læreplan 2017))

Orbit A (+B) htx (Læreplan 2017) – Grundbog til fysikundervisningen på htx A-niveau.

Edit media ()

Orbit A - htx – Grundbog til fysikundervisningen på htx A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Orbit A (+B) stx – Interaktiv grundbog til fysik A på stx.

Edit media ()

Orbit BA - stx (Læreplan 2010) – Fysikgrundbog til stx. B- og A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Orbit B htx/eux (Læreplan 2017) – Grundbog til fysik på B-niveau i htx eller eux.

Edit media ()

Orbit B - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til fysikundervisningen på B-niveau på stx.

Edit media ()

Orbit B htx (Læreplan 2010) – Grundbog til fysikundervisningen på htx B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Orbit C

Grundbog til fysikundervisningen på C-niveau med opgaver og formelsamling.

Edit media (Sensorer - Anvendt el-lære)

Sensorer - Anvendt el-lære – En temaudgivelse til arbejdet med emnet elektriske kredsløb i fysik på stx og htx.

Gennemførsel og vejledning

Kr. 40,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media ()

Fag og læsning (stx) – Elevens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på stx.

Edit media ()

Fag og læsning (hf) – Kursistens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på hf.

Edit media ()

Fag og læsning (hhx) – Elevens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på hhx.

Edit media ()

Fag og læsning (htx) – Elevens og lærerens håndbog til at træne faglige læsestrategier på htx.

Edit media (Studievaner på stx (Læreplan 2017))

Studievaner på stx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på stx.

Edit media (Studievaner på hf (Læreplan 2017))

Studievaner på hf (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til introduktions- og værkstedsundervisningen.

Edit media (Studievaner på hhx (Læreplan 2017))

Studievaner på hhx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på hhx.

Edit media (Studievaner på htx (Læreplan 2017))

Studievaner på htx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning.

Edit media ()

Studievaner på stx (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Studievaner på hf (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til introduktions- og værkstedsundervisningen.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Studievaner på hhx (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Studievaner på htx (Læreplan 2010) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Den ny skriftlighed - skriv i alle fag. – Ny skriftlighed i alle fag på over 100 inspirerende måder.

Historie

Kr. 125,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Edit media ()

Civilisationernes verdenshistorie - Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500 – En ny slags grundbog, der anlægger et nyt perspektiv på historien efter 1500.

Edit media ()

Danmark: Tider og temaer

En nytænkt og omfattende iBog® til danmarkshistorien.

Edit media ()

Grundbog til Danmarkshistorien

En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede.

Edit media ()

Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund – Grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe.

Edit media (Industrialiseringen. Da verden blev moderne)

Industrialiseringen. Da verden blev moderne – Industrialiseringens sociale, politiske og kulturelle betydning for etableringen af det moderne samfund.

Edit media (Verden efter 1914 - i dansk perspektiv (2019-udgave))

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv (2019-udgave) – En moderne verdenshistorie bestående af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie.

Edit media ()

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv – er en moderne verdenshistorie, der består af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie.

Edit media ()

Verden før 1914 i dansk perspektiv – er en arbejdsbog bestående af kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode.

Edit media (Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2017))

Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til historie på hhx, der matcher faglige mål og kernestof i læreplan 2017.

Edit media ()

Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2010) – Grundbog til samtidshistorie på hhx - med kildetekster, videoer og interaktive opgaver.

Temabog

Edit media ()

Afrikas historie
Temaudgivelse om Afrikas historie, der udfolder mødet mellem europæere og afrikanere fra 1400-tallet til i dag.

Edit media (Archimedes)

Archimedes - Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

Edit media (Dansk og historie. Provins og storby og derimellem)

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem – En tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven.

Edit media ()

Den kolde krig – beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig ud fra helt nye vinkler.

Edit media ()

Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth – et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie.

Edit media ()

De danske kvinders historie

Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Edit media ()

Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? – USA's historie fra 1900 til valget i 2016 til historieundervisningen på stx, hhx og hf.

Edit media ()

Enevældens tid – En problembaseret tilgang til Danmarks historie i perioden 1660-1789.

Edit media ()

Globalisering 1850 -1914 - Da verden blev mindre – Denne udgivelse giver en kernefaglig beskrivelse af tiden fra 1850-1914, ''da verden blev mindre''.

Edit media ( Grundtvig. Introduktion og tekster )

Grundtvig. Introduktion og tekster er en grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning.

Edit media (Historiefaglig arbejdsbog)

Historiefaglig arbejdsbog – Elevaktiverende metodebog til historieundervisningen på stx, hhx, hf og htx.

Edit media ()

Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund – Grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe.

Edit media ()

Israel - En stat i Mellemøsten – Et solidt grundlag til forståelse af den aktuelle konflikt i Mellemøsten.

Edit media (Middelalderens naturvidenskab)

Middelalderens naturvidenskab – En temabog til historie og fysik.

Edit media (Modstandsbevægelsen)

Modstandsbevægelsen – En temabog om modstandskampen til undervisningen i historie og opgaveskrivning.

Edit media ()

Radikalisering og terrorisme – Aktuel temabog til religion C og B på stx og hf.

Edit media ()

Romerrigets historie - fremstillinger og kilder – En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald.

Edit media ()

Terror eller frihedskamp – Et nytænkt og levende undervisningsmateriale til historie.

Edit media ()

Tal og køn – bruger køn som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark.

Edit media ()

Verden efter de store opdagelser, 1500-1750 – En beskrivelse af verden de første 250 år efter de store opdagelser – specielt fokuseret på de spanske og portugisiske besiddelser.

Idræt

Kr. 70,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media (Idræt B (Læreplan 2017))

Idræt B (Læreplan 2017) – Grundbog til idræt, niveau B.

Edit media ()

Idræt B - idrætsteori (Læreplan 2010) – Idrætsteori på b-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Idræt C - teori i praksis (Læreplan 2010) – Teori og praksis i idært på c-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Idræt C - teori i praksis (Læreplan 2017) – En grundbog til Idræt C.

Edit media (Kroppen i tykt og tyndt - en flerfaglig tilgang til kroppen)

Kroppen i tykt og tyndt – er oplagt at bruge i forbindelse med et forløb om kroppen i almen studieforberedelse.

Edit media (Skak - alle fag på ét bræt)

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Innovation

Kr. 90,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media (Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom)

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Edit media (Deleøkonomi - platformsøkonomi)

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Edit media (Digital dannelse)

Digital dannelse – Temaudgivelse, der styrker digitale kompetencer gennem arbejde med nye medier og teknologier samt de etiske dilemmaer, som følger heraf.

Edit media ()

i.systime.dk - Innovation og entreprenørskab – Innovation til alle uddannelsesområder.

Edit media ()

INNO - din grundbog til innovation og foretagsomhed – En let og kortfattet bog, der på samme tid giver eleverne lyst til at gøre noget selv og anvende de centrale faglige modeller og kernestoffet fra faget.

Edit media ()

Innovation – Lærebog om innovative processer i virksomheder og samfundet.

Edit media ()

Innovationsantologi - 12 forskellige bud på innovation – Tekstsamling om innovation.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Innovationsgrundbogen C – En helt ny casebaseret grundbog til faget på C-niveau, der lægger sig tæt op af den nye læreplan og dækker fagets kernestof.

Edit media ()

Innovationsgrundbogen Entreprenørskab og intraprenørskab – Fyldig og gennemarbejdet teoretisk grundbog til innovationsundervisning med veldokumenterede cases og eksempler.

Edit media ()

Innovationshjulet - innovation i alle fag – En let og kortfattet bog med forløb, der på samme tid giver eleverne lyst til at gøre noget selv og anvende de centrale faglige modeller og kernestoffet fra faget.

Edit media ()

Iværksættermaskinen – en guide til at starte egen virksomhed.

Edit media ( Oplevelsesøkonomi)

Oplevelsesøkonomi – Introduktion til oplevelsesøkonomi, suppleret med praktiske eksempler.

Edit media (21st century mindset)

21st century mindset – Ny udgivelse sætter fokus på 21st century mindset.

Kultur- og samfundsfaggruppen

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media ()

Billeder på integration – kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår.

Edit media (Grønland - historie, samfund, religion (områdestudier))

Grønland - historie, samfund, religion (områdestudier) – Arbejd fokuseret med Grønland.

Edit media (Iran - historie, samfund, religion)

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Edit media (Israel-Palæstina - historie, samfund religion)

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Edit media (Kampen for det gode samfund - Historie, samfund, religion)

Kampen for det gode samfund - Historie, samfund, religion – Det gode samfund under lup.

Edit media (Kultur og samfund - Grundbog (Læreplan 2017))

Kultur og samfund - Grundbog (Læreplan 2017) – En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på hf.

 

Edit media (Tyrkiet - historie, samfund, religion)

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Edit media (USA - historie, samfund, religion (områdestudier) (Læreplan 2017))

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Matematik

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Edit media (EUD10)

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Edit media ()

Lærebog i matematik A1 stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 1. år.

Edit media (Lærebog i matematik A2 (+A1) stx (Læreplan 2017))

Lærebog i matematik A2 (+A1) stx (Læreplan 2017) – Kernestof og supplerende stof til matematik A-niveau på stx - 2. år.

Edit media (Lærebog i matematik A3 (+A2+A1) stx (Læreplan 2017))

Lærebog i matematik A3 (+A2+A1) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 3. år.

Edit media ()

Lærebog i matematik B1 stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik B-niveau på stx på 1. år.

Edit media ()

Lærebog i matematik - B1 (Læreplan 2010) – Grundbog til matemaitk B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (Lærebog i matematik B2 (+B1) stx (Læreplan 2017))

Lærebog i matematik B2 (+B1) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matemaitk B på stx.

Edit media ()

Lærebog i matematik B2 (+B1) - stx (Læreplan 2010) – Grundbog til matemaitk B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Lærebog i matematik Bind 1 (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Lærebog i matematik Bind 2 (+1) (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Lærebog i matematik Bind 3 (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Lærebog i matematik Bind 4 (+3+2+1) (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Lærebog i matematik hhx 1 – Grundbog til matematikundervisningen på hhx på 1. år.

Edit media ()

Lærebog i matematik hhx 2 (+1) – Grundbog til matematikundervisningen på hhx på 2. år.

Edit media (Lærebog i matematik hhx 3 (+2+1))

Lærebog i matematik hhx 3 (+2+1) – Lærebog i matematik hhx 3 er beregnet til matematikundervisningen på hhx på 3. år.

Edit media (MAT A (+B) htx (Læreplan 2017))

MAT A (+B) htx (Læreplan 2017) – En grundbog til matematik på A-niveau på htx.

Edit media (Matematik A (+B+C) hhx (Læreplan 2017))

Matematik A (+B+C) hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på hhx.

Edit media ()

Matematik B (+C) hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på hhx 2. år - niveau B og A.

 

Edit media ()

Matematik C - hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på hhx 1. år.

Edit media ()

Matvideo – En unik samling af videoklip, der gennemgår matematiske emner til C-, B- og A-niveau.

Edit media ()

MAT A1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 1. år.

Edit media ()

MAT A1 stx (Læreplan 2010) – Grundbog del 1 til faget Matematik A-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT A2 (+A1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog del 2 til faget Matematik A-niveau på stx.

Edit media ()

MAT A2 (+A1) stx – Grundbog til faget Matematik A-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (MAT A3 (+A2+A1+grundforløb) stx (Læreplan 2017))

MAT A3 (+A2+A1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 3. år.

Edit media ()

MAT A3 (+A2+A1) stx – Grundbog del 3 til Matematik på stx A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT C til B (+C) stx – Grundbog der opgraderer fra c- til b-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT A (+B2+B1) htx (Læreplan 2010) – Grundbog til Matematik på A-niveau - htx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT B1 - htx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik B på hhx.

Edit media ()

MAT B1 - htx (Læreplan 2010) – Grundbog til faget Matematik B-niveau på htx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT B1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog del 1 til faget Matematik B-niveau på stx.

Edit media ()

MAT B1 - stx (Læreplan 2010) – Grundbog til Matematik på stx B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (MAT B (+C) hf (Læreplan 2017))

MAT B (+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på B-niveau på hf.

Edit media ()

MAT C - hf (Læreplan 2017) – Grundbog til Matematik på Hf C-niveau.

Edit media ()

MAT B2 (+B1) htx (Læreplan 2010) – Grundbog til matematik B-niveau på htx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT B2 (+B1) stx (Læreplan 2010) – Grundbog til faget Matematik B-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT B (+C) hf – Grundbog til Matematik på Hf B-niveau.

Edit media (MAT B til A (+B2+B1+grundforløb) stx (Læreplan 2017))

MAT B til A (+B2+B1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til elever, der vil løfte matematik fra B- til A-niveau i stx.

Edit media ()

MAT B til A (+B2+B1) stx – Grundbog til Matematik på stx fra B til A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT C - hf (Læreplan 2010) – Grundbog til Matematik på Hf C-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT C (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik C-niveau på stx på 1. år.

Edit media ()

MAT C stx (Læreplan 2010) – Grundbog til faget Matematik C-niveau på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT stx grundforløb – Grundforløb til faget Matematik på stx.

Edit media ()

Plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik niveau C på hhx.

Edit media ()

Plus 1 hhx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx - 1. år.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus 2 (+1) hhx (eux) (Læreplan 2017))

plus 2 (+1) hhx (eux) (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx og eux – 2. år

Edit media ()

Plus 2 (+1) hhx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus 3 (+2+1) hhx (Læreplan 2017))

plus 3 (+2+1) hhx (Læreplan 2017) – Udgivelsen retter sig mod matematik på tredje år på hhx.

Edit media ()

Plus 3 (+2+1) hhx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Plus A1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus A1 stx er alt på én platform.

Edit media ()

Plus A1 stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus A2 (+A1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017))

plus A2 (+A1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – 2. del af system til matematik A på stx.

Edit media ()

Plus A2 (+A1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus A3 (+A2+A1+Grundforlob) stx (Læreplan 2017))

plus A3 (+A2+A1+Grundforlob) stx (Læreplan 2017) – 3. del af system til matematik A på stx.

Edit media ()

Plus A3 (+A2+A1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus A (+B+C) hf (Læreplan 2017))

plus A (+B+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A på hf.

Edit media ()

Plus A (+B+C) hf (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på hf.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Plus B1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus B1 stx er alt på én platform.

Edit media (plus B2 (+B1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017))

plus B2 (+B1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – 2. del af system til matematik B på stx.

Edit media ()

Plus B1 stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Plus B2 (+B1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Plus B (+ C) hf (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på hf.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus B (+C) hf (Læreplan 2017))

plus B (+C) hf (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Edit media (plus B til A stx (Læreplan 2017))

plus B til A (+B2+B1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – En fortsættelse af plus B stx, som opgraderer fra B- til A-niveau i matematik på stx.

Edit media ()

Plus B til A (+B2+B1) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik A på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Plus C hf (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik C på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Plus C - hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik C på hf.

Edit media (https://plusstxc.systime.dk/)

Plus C (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus C stx er alt på én platform.

Edit media ()

Plus C - stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik C på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus C til B (+C+Grundforlob) stx (Læreplan 2017))

plus C til B (+C+Grundforlob) stx (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Edit media ()

Plus C til B (+ C) stx (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (plus - fra basis til D)

plus - fra basis til D

Grundbog til matematik – niveau basis, G, F, E og D.

Edit media ()

Plus Grundforløb - stx (Læreplan 2017) – Matematik til grundforløbet på stx.

Edit media ()

Plus 2 (+1) eux merkantil (Læreplan 2010) – Interaktiv grundbog til matematik på eux merkantil – C-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (Skak - alle fag på ét bræt)

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Edit media (MAT B (+C) hf (Læreplan 2017))

MAT B (+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på B-niveau på hf.

Temabog

Edit media (Archimedes)

Archimedes - Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

Edit media ()

Matematikfilosofi – søger at give matematikfilosofien nye dimensioner.

Edit media ()

Matematisk bevissamling – en komplet samling af matematiske beviser, der dækker kernestof på alle niveauer til stx, hhx, hf og htx.

Edit media ()

Matsamf – Med et ben i hvert fag er det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde modelleringer.

Edit media ()

Matematik 123 - Matematikhjælp til unge – Til elever med specifikke matematikvanskeligheder.

Edit media ()

Matematikkens veje – En matematisk antologi der samler en række vigtige matematikudgivelser.

Opgavesamling

Edit media (MAT A3 stx - opgaver (Læreplan 2017))

MAT A3 stx - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til MAT A3 stx.

Edit media ()

MAT A3 stx - opgaver – Opgavesamling til Mat A3 stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT AB1 - stx - opgaver (Læreplan 2010) – Opgavesamling til Mat A1 stx og Mat B1 stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

MAT AB1 stx - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til MAT A1 stx og MAT B1 stx.

Edit media ()

MAT AB2 stx - opgaver – Opgavesamling til Mat A2 stx og Mat B2 stx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (MAT AB2 stx opgaver (Læreplan 2017))

MAT AB2 stx opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til matematik på B- og A-niveau på stx på 2. år.

Edit media ()

MAT B hf - opgaver – Opgavesamling til Mat B hf.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (MAT B hf - opgaver (Læreplan 2017))

MAT B hf - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til Mat B hf.

Edit media ()

MAT B til A stx - opgaver – Opgavesamling til Mat A fra B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Oldtidskundskab

Kr. 50,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media ()

Antikkens hjerne. Antikkens tanker om sundhed og sygdom – En antik vinkel på historiske og aktuelle diskussioner om sygdom og sundhed, tro og videnskab.

Edit media (Kunsten at se på monumenter)

Kunsten at se på monumenter - En metodebog til kunstsøjlen i faget oldtidskundskab.

Edit media (Menanders Gnavpotten og Den Nye Komedie)

Menanders Gnavpotten og Den Nye Komedie – Alt du skal bruge til et nyt dramaforløb i oldtidskundskab.

Edit media ()

Paideia - grundbog til oldtidskundskab – Omfattende grundbog til støtte af tekstlæsning og arbejde med kunst i faget oldtidskundskab.

Edit media ()

Prometheusmyten - græske myter fra antikken til det 21. århundrede – En temabog om Prometheusmyten til undervisning i oldtidskundskab.

Edit media ()

Sofokles "Kvinderne i Trachis" - Herakles' død – En klassisk tragedie i ny oversættelse - med perspektivtekster.

Psykologi

Kr. 100,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media ()

Evolutionspsykologi – Temabog til faget psykologi – niveau C og B

Edit media (Forældre - hvor meget betyder de egentlig?)

Forældre - hvor meget betyder de egentlig? – Temabog til faget psykologi – niveau c og b

Edit media (Politisk psykologi)

Politisk psykologi – Forskning og praktiske eksempler fra den politiske hverdag.

Edit media ()

Psykologiens veje (Læreplan 2017) 

Edit media ()

Undersøgelser i psykologi

Religion

Kr. 75,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media (Afro-caribisk religion)

Afro-caribisk religion – Levende skriftløse religioner.

Edit media ()

Begrebsnøglen til religion - Teori og metode – Øvelsesbaseret håndbog med de centrale religionsfaglige begreber (C- og B–niveau)

Edit media ()

Buddhisme - introduktion og tekster – Grundbog og tekstsamling til arbejdet med buddhisme i religion på de gymnasiale uddannelser.

Edit media ()

Grundbogen til Religion C – Faglig og metodisk grundviden til religion C.

Edit media ()

Grundtvig. Introduktion og tekster – Velegnet til både særfaglige og tværfaglige forløb på de gymnasiale uddannelser.

Edit media ()

Islam i medierne – Elevaktiverende lærebog til religion C og B.

Edit media ()

Jødedom - tro og praksis – Grundbog til arbejdet med jødedom (Religion C og B)

Edit media (Klassisk og moderne islam)

Klassisk og moderne islam – iBogen udfordrer stereotype forestillinger om islam som en monolitisk størrelse.

Edit media ()

Kristendom - tro og praksis – Grundbog og tekstsamling til arbejdet med kristendom på de gymnasiale uddannelser (c- og b-niveau)

Edit media ()

Kristendomskritik i medierne – Multimedial lærebog til religion C og B.

Edit media ()

MODERNITET - kristendom og etik – Essaysamling velegnet til religion på de gymnasiale og videregående uddannelser.

Edit media ()

Myter til tiden - fantasy og religion (stx/hf) – Interaktiv og multimedial lærebog til religion C og B.

Edit media (Mystik)

Mystik – Fokus på mystik i buddhisme, kristendom og islam.

 

Edit media (Perspectives on Religious Criticism - the Challenge of Globalization)

Perspectives on Religious Criticism - the Challenge of Globalization – The book offers a constructive way of developing worldview literacy.

Edit media (Radikalisering og terrorisme)

Radikalisering og terrorisme – Aktuel temabog til religion C og B på stx og hf.

Edit media ()

Religionshistoriske hovedværker – Uddrag af værker fra verdensreligionerne til de gymnasiale og videregående uddannelser.

Edit media ()

Religionskritik – Multimedial og opgavebaseret lærebog til religion c og b.

Edit media ()

Religionsportalen

Interaktiv og multimedial lærebog til religion med kildetekster, videoer og interaktive opgaver.

Edit media (Religionernes verden på video)

Religionernes verden på video – et oplagt supplement til Systimes trykte grundbøger til religionsfaget.

Edit media ()

Religion: Teori, Fænomenologi, Metode Grundbog til religion B – Grundbog til religion B.

Edit media ()

Religion & psykologi – Opgavebaseret lærebog til religion c og b.

Edit media (Religion og etik - grundbog til etik i religionsfaget)

Religion og etik - grundbog til etik i religionsfaget – Grundbog til etik i religionsfaget.

Edit media (Religion og tradition - i et globaliseret Indien)

Religion og tradition

Udgangspunkt i dokumentarfilmen A Breaking Taboo – om blandingsreligiøse ægteskaber i Indien.

Edit media (Sikhisme)

Sikhisme – Grundbog om sikhisme.

Edit media (USA - historie, samfund, religion (områdestudier) (Læreplan 2017))

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Edit media ()

Varanasi - hinduismens brændpunkt – Grundbog til hinduismen.

Samfundsfag

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Edit media ()

International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde – International politik til samf på A-niveau med tekster, video og opgaver.

Edit media (iSamf - eud/eux)

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Edit media (PolitikNU - holdninger, magt og poltiske systemer (Læreplan 2017))

PolitikNU - holdninger, magt og poltiske systemer (Læreplan 2017) – Grundbog i politik til A-niveau lavet til de nye læreplaner.

Edit media ()

PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer (Læreplan 2010) – En grundbog om dansk politik til samfundsfag på A-niveau.

Edit media ()

Samf C
En grundig og gennemarbejdet introduktion til samfundsfag på C-niveau.

Edit media ()

SamfNU B (Læreplan 2017) – En helt ny reformaktuel grundbog til samfundsfag på B-niveau.

Edit media ()

SamfNU - htx B (Læreplan 2010) – Den altid aktuelle grundbog i samfundsfag.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

SamfNU - stx & hf B (Læreplan 2010) – Den altid aktuelle grundbog i samfundsfag.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (Samfundsfag B (Læreplan 2017))

Samfundsfag B (Læreplan 2017) – Samfundsfag B er en grundbog til ungdomsuddannelserne med kernestof, temaer og opgaver.

Edit media ()

Samfundsfag B&C – Grundbog til samfundsfag, niveau C og B på Stx/HF.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (Samfundsfag til hf)

Samfundsfag til hf – Grundbog til samfundsfag målrettet hf på C- og B-niveau.

Edit media ()

SamfNU C (Læreplan 2017) – Grundbog til samfundsfag på c-niveau.

Edit media ()

Samfundsfag C (Læreplan 2017) – Letlæst og grundig indføring i samfundsfag på C-niv.

Edit media ()

SociologiNU – Grundbog til Sociologi på A-niveau.

Edit media ()

Sociologisk SET – En introduktion til sociologi til samfundsfag på B- og A-niveau.

Edit media (Sociologiske steder)

Sociologiske steder – En grundbog i sociologi til gymnasiet, men kan også bruges som temabog i forbindelse med forløb i undervisningen eller til skriftlige opgaver.

Edit media (SamfNU htx (Læreplan 2017))

SamfNU htx (Læreplan 2017) – SamfNU HTX er en helt ny grundbog til samfundsfag på HTX på C- og B-niveau, der følger reform 2017.

Edit media ()

ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi (Læreplan 2017) – Grundbog til samfundsfag der gennemgår de vigtigste teorier og begreber i samfundsøkonomi i et klart og tydeligt sprog.

Edit media ()

ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi – En grundbog i økonomi til samfundsfag på A-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (avu SAMF D)

avu SAMF D – Lettilgængelig teoretisk gennemgang med eksempler og aktiverende opgaver.

Edit media ()

avu SAMF G – Samfundsfag til AVU på G-niveau.

Temabog

Edit media (Billeder på integration)

Billeder på integration – kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår.

Edit media (Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom)

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Edit media ()

Bysociologi – til Samfundsfag på A- og B-niveau.

Edit media (Deleøkonomi - platformsøkonomi)

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Edit media ()

Demokrati - globale og nationale udfordringer – Udgivelsen stiller det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor demokrati?

Edit media (Energipolitik)

Energipolitik – En introduktion til dansk energipolitik til samfundsfag.

Edit media ()

Europa på vej – Grundbog om EU til samfundsfag niveau A, B og C.

Edit media (Flugten til Europa)

Flugten til Europa – Denne iBog handler om flygtningestrømmen til Europa frem til 2018.

Edit media ()

Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver (Læreplan 2010) – Samfundsvidenskabelige perspektiver på globaliseringen.

Edit media ()

Identitet og senmodernitet - Med stress som case – En introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress.

Edit media (Integration og demokrati)

Integration og demokrati – er et bidrag til debatten om integration og demokrati.

Edit media (Israel-Palæstina - historie, samfund religion)

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Edit media ()

Kina - politik, økonomi og samfund – Temabog om politik, økonomi og samfund i Kina.

Edit media (Klimaforandringer - politik, økonomi, sociologi)

Klimaforandringer - politik, økonomi, sociologi – Temabog til samfundsfag om klimaforandringer med fokus på sociologi, politik og økonomi.

Edit media ()

Konkurrencestaten Danmark
Temabog til samfundsfag om konkurrencestaten.

Edit media (KulturNU)

KulturNU – Et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk.

Edit media (Matsamf)

Matsamf – Med et ben i hvert fag er det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde modelleringer.

Edit media (MedierNU - massemedier og menings- dannelse)

MedierNU - massemedier og menings- dannelse – En video-grundbog til arbejdet med medier og meningsdannelse.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Politisk psykologi – Forskning og praktiske eksempler fra den politiske hverdag.

Edit media ()

Ret og rimelighed
En introduktion til retssystemet til samfundsfag.

Edit media ()

Storbritannien - politik, økonomi og samfund – Storbritannien - historisk, politisk og økonomisk.

Edit media ()

Sporten i samfundet
Temabog om sportens rolle i samfundet.

Edit media (Tal og køn)

Tal og køn – bruger køn som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark.

Edit media ()

Tyskland - politik, økonomi og samfund – Temabog om politik, økonomi og samfund i Tyskland.

Edit media ()

Verden og den arabiske udfordring – Temabog om Verden og den arabiske udfordring efter Det Arabiske Forår.

Edit media ()

USA - politik, økonomi og samfund – En temaudgivelse om USA.

Andet

Edit media ()

Knæk koden - skriftlig eksamen i samfundsfag – Giver en god mulighed for at stilladsere elevernes måde at skrive studentereksamen i samfundsfag.

Edit media ()

MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder – Samfundsfaglige metoder til ungdomsuddannelserne.

Edit media ()

Grønland - historie, samfund, religion (områdestudier) – Arbejd fokuseret med Grønland.

Edit media (Israel-Palæstina - historie, samfund religion)

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Edit media (Iran - historie, samfund, religion)

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Edit media (Tyrkiet - historie, samfund, religion)

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Edit media (USA - historie, samfund, religion (områdestudier) (Læreplan 2017))

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Virksomhedsøkonomi

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Edit media (Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom)

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Edit media (Erhvervscase (Læreplan 2017))

Erhvervscase (Læreplan 2017)

Edit media (Erhvervscase - SO2.)

Erhvervscase - SO2. – Bringer de økonomiske kompetencer i spil i forhold til casearbejde.

Udgår sommeren 2020.

Edit media (Skriv økonomisk)

Skriv økonomisk – Styrk elevernes skrivekompetencer i de økonomiske fag.

Edit media ()

Virksomhedsøkonomi A (Læreplan 2010) – Virksomhedsøkonomi til A-niveau på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Virksomhedsøkonomi B (Læreplan 2010) – Virksomhedsøkonomi til B-niveau.

Udgår sommeren 2020.

Edit media ()

Virksomhedsøkonomi (Læreplan 2017) – Virksomhedsøkonomi til A+B-niveau på hhx.

Edit media (Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018))

Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018) – Alt hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau på studieåret på EUX.

Edit media (Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX)

Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX – Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX er en udgivelse til et forsøgsfag på merkantil EUX, hvor undervisningen i fagene erhvervsøkonomi og virksomhedsøkonomi gennemføres som ét forløb på såvel grundforløb som studieåret.

Edit media (Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX)

Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX – Grundbog til faget Virksomhedsøkonomi på niveau F-C til EUD/EUX.

Edit media (Økonomisk grundforløb)

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.