Næste skridt i arbejdet med Screening er:

 • at få overblik over den enkelte deltagers og klassens eller holdets resultater
 • at vurdere testresultater
 • at give individuelle kommentarer

Resultater - af én test

Du kan som lærer eller hjælpelærer se resultatet af en afviklet screening ved at finde testen på screeningsforsiden under Tests, du har oprettet.

 1. Klik på den ønskede test
 2. Vælg den ønskede deltestst
 3. Herefter kommer der et lagkagediagram frem med en liste over de elever, som har taget deltesten
 4. Sorter listen ved at klikke på kolonnernes overskrifter

  • Resultater
  • Påbegyndt
  • Afsluttet
  • Tid brugt
  • Fejl
  • Procent

 5. Hvis du vil se deltaljer i svarene, åbner du for resultatet af testen ved at klikke på elevens navn.

Resultater - for en eller flere deltagere

Du kan som lærer eller hjælpelærer se resultatet af en afviklet screening ved at finde testen på screeningsforsiden under Tests, du har oprettet.

 1. Klik på den ønskede test
 2. Vælg Resultater i menuen i venstre side
 3. Vælg, om du vil se resultater for en enkelt elev eller kursist, for flere eller om du vil sammenligne med hele klassen.

Resultatsiden viser eleven eller kursistens resultater i en kompetencespind eller søjlediagram, hvor klassens gennemsnit er vist med blåt, men den enkelte deltager er med grønt.

Under kompetencespindet er de afviklede deltests vist i rækkefølge og med antal fejl og rigtige svar i procent ud for hver af dem og nederst en opsummering. Kli på en deltest, for at se, hvordan eleven eller kursisten har besvaret den i forhold de korrekte svarmuligheder ved deltesten.

Resultater - tre visuelle muligheder

De tre visuelle muligheder er:

 • kompetencespind
 • søjlediagram
 • gruppeoverblik.

Kompetencespind og søjlediagram

Kompetencespindet og søjlediagrammet er vist på siden Resultater under Visuel resultatvisning. Vælg om du vil se testresultaterne af flere eller alle tests og om du vil sammenligne med alle deltagere.

Gruppeoverblik

Gruppeoverblik er vist på siden Resultater under Gruppeoverblik. Testresultaterne bliver nu vist for alle deltagere, som har taget din oprettede test.

 • Du kan skifte mellem at se resultater vist med antal fejl og/eller som procent af rigtige svar på de forskellige deltests
 • De afviklede deltests er også opført i rækkefølge under gruppeoverblikket. Det er her, du kan vælge tests fra i visningen, hvis du har behov for det. Du klikker blot på fluebenet yderst til højre ud for de tests, der ikke skal med i gruppeoverblikket
 • Resultaterne er vist med fire forskellige farvekoder, der svarer til en procentvis gruppefordeling:

  • 0% - 24% er rød
  • 25% - 49% er orange
  • 50% - 74% er gul
  • 75% - 100% er grøn

Resultater - Excel regneark

Resultater kan også vises i et Excel regneark ved at klikke på  Eksporter til regneark.

Du kan her vælge, om du vil se resultater for enkelt elev eller kursist eller for hele klassen. Når du har gemt og åbnet dit regneark, har du de valgte resultater.

Det er muligt at indrette dit regneark med fx at sortere kolonner alfabetisk efter elever eller kursisters navne eller farvelægge resultater ved at bruge regnearkets funktioner med formatering.

Kommentarer - deltest eller hele testen

Du kan skrive individuelle kommentarer til resultaterne af en deltest eller en hel test. Denne funktion gælder for både lærere og hjælpelærere.

 • Deltest:
 1. Klik på den ønskede test
 2. Vælg Resultater i menuen i venstre side
 3. Vælg den ønskede deltest
 4. Skriv en individuel kommentarer i kommentarfeltet og gem ved at klik på Tilknyt kommentar.

Når du går tilbage på oversigten over elevens eller kursistens test, kan du se en taleboble ud for den deltest, du har kommenteret. Når eleven eller kursisten er logget ind på egen screeningsside, kan de se dine kommentarer.

 • Test:
 1. Klik på den ønskede test
 2. Vælg Resultater i menuen i venstre side
 3. Bruge funktionen Opsummering for at skrive en samlet kommentar eller vejledning på baggrund af resultaterne.

Når du går tilbage på oversigten over elevens eller kursistens test, kan du se en taleboble ud for den test, du har kommenteret. Når eleven eller kursisten er logget ind på egen screeningsside, kan de se dine kommentarer.