Marketing – en grundbog i afsætning

Marketing - en grundbog i afsætning (B-niveau, A-niveau og grundforløb samlet i én iBog®)

marketing.systime.dk

En grundig og velskrevet grundbog i afsætning, som er opdateret med ny teori og modeller.

Aktuelle og praksisnære eksempler, cases og opgaver er integreret i materialet.

I forbindelse med reformen 2017 valgte vi at samle B- og A-niveau i én iBog®. Vi imødekom dermed et stort ønske fra både undervisere og elever. I materialet er det tydeligt for eleverne, hvornår de bevæger sig fra B til A vha. forskellige baggrundsfarver i udgivelsen.

Læs indlægget Friske cases til afsætning fra gæsteforfattersystimelab.

Marketing – en grundbog i afsætning se alle indlæg

Marketing – grundforløb

Udgør en del af iBogen marketing.systime.dk

En kort udgivelse, der samler afsætnings bidrag til grundforløbet.

Faget og dets metode introduceres kort og appetitligt med mange praksisnære og aktuelle eksempler, øvelser og cases.

Marketing – grundforløb kan købes som selvstændig trykt bog på shop.systime.dk

Marketing B & A1

Udgør en del af iBogen marketing.systime.dk.

Med Marketing B & A1 får du en grundbog med den teori og de modeller, du har brug for i din undervisning i afsætning. Bogen rummer materiale målrettet mod B-niveau, som er identisk med første del af A-niveau.

Kan købes som selvstændig trykt bog på shop.systime.dk

Marketing A2

Udgør en del af iBogen marketing.systime.dk.

I Marketing A2 bliver stoffet udfoldet på A-niveau. Fx gennemgåes Pris til B-niveau i kapitel 18, mens A-niveau bygges ovenpå i kapitel 19 Pris i internationalt perspektiv – som altså kun findes i Marketing A2

Afsætning B til EUX

iBog®: afsbeux.systime.dk

Grundbog med metode, opgaver og cases til alle kernestofområder i afsætning B på EUX.

Afsætning B til EUX bygger bro fra Afsætning C til EUD/EUX til faget på B-niveau og indeholder korte praksisnære introduktioner, der er vedkommende for eleverne, samt læsemål og læsetips.

Online marketing

iBog®: onlinemarketing.systime.dk

Med undertitlen 'annoncering på søgemaskiner (AdWords) og søgemaskineoptimering (SEO)' – er det lige præcis det udgivelsen handler om. De første to kapitler introducerer online marketing og online markedsføringskanaler, som danner afsæt for en gennemgang af AdWords og SEO.

Den teoretiske fremstilling er krydret med konkrete eksempler og illustrationer.

Bog: Fås også som trykt bog

Deleøkonomi

iBog®: deleoekonomi.systime.dk

En introduktion til deleøkonomi – suppleret med praktiske eksempler. Deleøkonomi iBog® bevæger sig i feltet omkring teknologi, tillid, forretningsmodeller, arbejdsmarked og demokrati.

Relevant teori illustreres med aktuelle eksempler og cases som airbnb, Upwork og Wikipedia.

Bog: Fås også som trykt bog

Læs mere om Deleøkonomilab.systime.dk

Skriv økonomisk

skriv.systime.dk

Skriv økonomisk er en tværfaglig opgavebog, der styrker elevernes skriftlige kompetencer og forståelse af de økonomiske kompetencer.

Læs mere om Skriv økonomisk lab.systime.dk

Virksomhedens verden

iBog®: virksomhedensverden.systime.dk

Grundbog til erhvervsøkonomi C på stx, hf og htx. Bogen giver en let tilgængelig fremstilling af de mest centrale teorier, fagbegreber og analysemodeller inden for alle læreplanens kernestofområder.

Udgivelsen bygger bro til de erhvervsfaglige forløb og giver en basal og lettilgængelig indføring i, hvordan en virksomhed fungerer.

I iBogen eksemplificeres kernestoffet med cases.

Materialet kan også finde anvendelse i erhvervscase og i afsætning.

Virksomhedens verden findes også som trykt bog.

Læs meresystimelab.

Digital dannelse

iBog®: digitaldannelse.systime.dk

Digital dannelse har fokus på de muligheder og dilemmaer som nye medier og teknologier fører med sig. Der er i alle kapitlerne lagt op til dilemmadiskussioner, så eleverne opnår digital dannelse på en aktiv måde.

Udgivelsen indeholder mange aktuelle cases om fx virtuel reality, sociale medier, deleøkonomi, wearables og big data.

Læs også indlægget Nye startup cases i Digital dannelse systimelab.

Se alle udgivelser til afsætning på shop.systime.dk.

Din digitale fagpakke til afsætning – 12 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til afsætning